Artykuły › 4 kroki do bezpieczeństwa i wygody w pracy

4 kroki do bezpieczeństwa i wygody w pracy

Każdy człowiek podejmujący pracę zawodową liczy, że będzie ona nie tylko dobrze płatna i satysfakcjonująca, ale też nie przyniesie za sobą ryzyka uszczerbku na zdrowiu i nie będzie powodem odczuwania dyskomfortu.

Bezpieczeństwo i wygoda w pracy

Niektóre dziedziny zawodowe charakteryzują się wyższym prawdopodobieństwem odniesienia urazu niż inne, należy więc zastanowić się, jak w odpowiedni sposób można zabezpieczyć swoje ciało przed potencjalnymi zagrożeniami czyhającymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Odpowiednia odzież robocza

Podstawowym elementem, o którym należy pamiętać podejmując pracę, jest odpowiednia odzież robocza. Co innego bowiem nosić będzie pracownik budowy, co innego pracownik laboratorium chemicznego, a całkiem co innego osoba pracująca w biurze. Warto więc zainwestować w ubrania i dodatki, które odpowiednio będą pełnić funkcję ochronną, ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo należy zawsze stawiać na pierwszym miejscu.

Zależnie od zajmowanego stanowiska różne mogą być potrzeby pracowników w zakresie odzieży roboczej. Dla przykładu,  dla pewnej grupy zawodowej konieczne będą tylko fartuchy robocze, z kolei innej potrzebne będą też kaski, okulary ochronne i rękawice robocze. Najważniejszym jest więc mieć świadomość ryzyka, jakie łączy się z wykonywaniem pewnych określonych działań wynikających z podejmowanej pracy. Pozwoli to na zabezpieczenie się przed utratą zdrowia. Na przykład, jeśli do obowiązków pracownika należy kontakt z substancjami żrącymi, to oczywistym jest, że będzie mu niezbędny komplet odzieży, która ochroni go przed bezpośrednim kontaktem z tymi substancjami.

Istotne składniki odzieży roboczej

Do szczególnie istotnych elementów odzieży pracowniczej w każdej dziedzinie zawodowej należą buty robocze. Zważywszy na to, iż człowiek poświęca pracy przynajmniej osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, stopy narażone są na szczególny dyskomfort przy nieodpowiednim dobraniu obuwia do wykonywanych zadań. Jeśli mamy do czynienia z pracownikiem biurowym, którego praca jest w głównej mierze siedząca to potrzebuje on zupełnie innego obuwia niż pracownik fizyczny na budowie.

To, co składać się będzie na odzież roboczą zależy w głównej mierze od powierzonych pracownikowi obowiązków oraz od jego świadomości o zagrożeniach, jakie z tych obowiązków wynikają. Nie mniej jednak szczególnie istotnym jest, aby każde stanowisko było automatycznie zaopatrywane w odpowiednie elementy stroju roboczego, tak by zniwelować ryzyko stania się ofiarą wypadku w pracy.

2019-02-08