Artykuły › Bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci w miastach

Bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci w miastach

W przestrzeni miejskiej powstaje coraz więcej miejsc wypoczynku, gdzie można aktywnie spędzić czas z dzieckiem.

Bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci

Często dla takich użytkowników wydzielone są ogrodzone place, aby podnieść bezpieczeństwo placów zabaw dla dzieci. Oprócz przyrządów do ćwiczeń powinny być one wyposażone w miejsca dla rodziców w postaci ławek.

Certyfikowane przyrządy do ćwiczeń na potrzeby dzieci

Urządzenia, jakie zostaną zamontowane na takich obiektach, powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Również rozmiar takiego sprzętu należy dostosować do różnego wieku uczestników takich zabaw. Wszystkie maszyny do ćwiczeń ulegają naturalnemu zużyciu, więc dodatkowo właściciel obiektu powinien wprowadzić harmonogram, na którym zostanie umieszczona data, w jakiej przeprowadzona będzie kontrola placów zabaw. To podniesie poziom bezpieczeństwa i pozwoli na cykliczne prace serwisowe przy przyrządach do ćwiczeń. Takie czynności najlepiej zlecić firmie zewnętrznej, aby usprawnić proces przeglądu. Producenci sprzętu sportowego przeznaczonego na place zabaw dla dzieci również zalecają przeglądy okresowe.

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa na palcach zabaw w jednostkach samorządu terytorialnego

W dużych miastach często władze miejskie są właścicielami dużej ilości podobnych obiektów przeznaczonych do użytku przez dzieci. Zlecając przeglądy placów zabaw mogą one również wymagać od firm zewnętrznych przygotowania audytów oraz wniosków pokontrolnych. Takie dane pozwalają na opracowanie strategi kolejnych prac konserwatorskich, jak również ułatwiają zakupy sprzętu sportowego w przyszłości.

W tym wypadku rola podmiotu zewnętrznego polega również na doborze urządzeń sportowych, by stworzyć przyjazne dzieciom miejsca do spędzania wolnego czasu. W ten sposób zostaną stworzone strefy aktywności fizycznych dla różnych grup wiekowych użytkowników. Pozwala to na zabawę całymi rodzinami tak, aby opiekun miał kontrolę nad tym, co robi jego dziecko.

Podczas czynności związanych ze sprawdzaniem stanu urządzeń można jednocześnie zaplanować harmonogram prac serwisowych i przy okazji ustalić jakie urządzenia sportowe powinny znaleźć się na palcach zabaw dla dzieci. W ten sposób będą one bezpieczne i atrakcyjne dla swoich użytkowników.

2018-12-09