Artykuły › Czy fasady aluminiowe są bezpieczne?

Czy fasady aluminiowe są bezpieczne?

Trendy panujące we współczesnej architekturze zmuszają projektantów i deweloperów do poszukiwania coraz bardziej estetycznych, a jednocześnie trwałych rozwiązań. Szczególnie interesujący jest sposób, w jaki wykonuje się elewacje w najbardziej reprezentatywnych budynkach, przeznaczonych na biurowce, siedziby firm i rozmaitych instytucji.

Fasady aluminiowe

Dzisiejsza architektura zdaje się nie znać przeszkód nie do pokonania, a kiedyś abstrakcyjna wizja szklanych domów jest już od dawna rzeczywistością. Budynki ze ścianami osłonowymi wykonanymi ze szkła są obecnie typowym elementem krajobrazu miejskiego, a oprócz oczywistych zalet natury estetycznej, warto docenić również praktyczne strony takiego rozwiązania – przekonuje nasz rozmówca z

Fasada aluminiowa – jak to jest zrobione

Niezwykle efektowne przeszklone elewacje, na pierwszy rzut oka mogą budzić pewien niepokój – jak to możliwe, że szkło utrzymuje całą elewację? Stabilność tego typu fasad zawdzięczamy oczywiście nie szybom, ale stanowiącym ich oparcie solidnym szkieletom wykonanym z profili aluminiowych. Mocne konstrukcje słupowo-ryglowe tworzą nie tylko ramy dla poszczególnych pakietów szybowych, ale pewne wsparcie dla elewacji poszczególnych poziomów.

Dlaczego fasady z aluminium?

Wykorzystanie profili aluminiowych do konstrukcji wsparcia przeszklonych elewacji ma kilka istotnych powodów. Połączenie małej wagi, dużej plastyczności z trwałością i odpornością na korozję, czyni aluminium materiałem idealnym do wykorzystania w elementach fasadowych.

Bezpieczeństwo fasad aluminiowych

Patrząc na przeszklony budynek możemy zastanawiać się nad bezpieczeństwem bardzo ciężkich skądinąd szyb. Bez względu na technologię wykorzystywaną w budowie, fasady budynków muszą spełniać określone normy. Konstrukcje na profilach aluminiowych dają pełne zabezpieczenie pod tym względem.

Drugie bardzo istotne zagadnienie stanowią kwestie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Również tutaj fasady aluminiowe wypadają doskonale, a nawet o wiele lepiej niż elewacje oparte na konstrukcjach PVC czy ramach drewnianych – mówi ekspert z przedsiębiorstwa Alumex z Warszawy. Fasady aluminiowe dają bowiem największe możliwości w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się ognia i dymu, czy przenoszenia pożaru na sąsiednie budynki.

W podsumowaniu ograniczymy się do wystawienia fasadom aluminiowym oceny bardzo dobrej, zarówno za efekty wizualne, funkcjonalność i stopień zapewnianego bezpieczeństwa.

2016-11-08