Artykuły › Czy wyciągarki linowe podlegają dozorowi technicznemu?

Czy wyciągarki linowe podlegają dozorowi technicznemu?

Przepisy wymagają, aby w celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia mechaniczne były pod kontrolą specjalnego organu – Urzędu Dozoru Technicznego. Bez wątpienia wciągarki linowe również należą do grupy urządzeń mechanicznych. Czy one także podlegają rejestracji w UDT i czy istnieje obowiązek poddawania ich okresowym bądź doraźnym badaniom kontrolnym?

Wyciągarka linowa
Czy wyciągarki linowe podlegają dozorowi technicznemu?

Czym są wciągarki linowe?

Wciągarki linowe stanowią typ cięgników, którymi transportuje się (ciągnie) obiekty o dużej masie poziomo lub pionowo na niewielkie odległości, tj. sięgające kilkudziesięciu metrów. Sterowane są z poziomu roboczego;

  • zdalnie (wciągarki elektryczne i hydrauliczne) z pomocą podłączonego przewodem ewentualnie bezprzewodowego pilota
  • ręcznie (mechaniczne) z użyciem specjalnego kabestanu oraz korby lub dźwigni. Maksymalny udźwig tych maszyn waha się między kilkuset a kilkoma tysiącami kilogramów.

Można też zwiększyć ich możliwości (niemal dwukrotnie) po zastosowaniu przeznaczonej do tego celu przekładni ślimakowej.

Dozór pełny, ograniczony czy uproszczony?

to – podobnie jak wciągniki, suwnice, żurawie, wyciągi czy dźwigi – urządzenia do transportu bliskiego i wszystkie podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Jednakże obowiązkowa rejestracja i systematyczne okresowe badania sprzętu obejmują tylko wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu powyżej 1000 kg a także te z napędem ręcznym od 2000 kg wzwyż. Poniżej tej granicy stosuje się tzw. dozór uproszczony. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890)]. Co to dokładnie oznacza w praktyce? Przeciętny użytkownik, jakkolwiek jest zwolniony z niektórych powinności, powinien jednak zadbać o pewne sprawy formalne.

Wciągarki linowe - wymagane uprawnienia?

Urządzenia mechaniczne objęte dozorem uproszczonym, zatem również wciągarki linowe o udźwigu mniejszym niż 1 t (w przypadku maszyn elektrycznych) oraz 2 t (w przypadku ręcznych) nie muszą być rejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego i poddawane regularnym badaniom. Jednakże pamiętać należy, iż wymagają one konserwacji, a ponadto wciągarki linowe elektryczne powinny być obsługiwane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Nie muszą nimi dysponować operatorzy obsługujący ręczne wciągarki linowe.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Zalecane jest także prowadzenie dokumentacji, zawierającej dziennik konserwacji, certyfikaty, licencje i deklaracje zgodności, dane techniczne, instrukcje obsługi, protokoły montażu. W szczególności, jeśli belka jezdna wciągarki podwieszona została do konstrukcji dachu. Natomiast na stanowisku pracy w widocznym miejscu winna się znaleźć trwale umieszczona, skrócona, jednostronicowa instrukcja obsługi. Wskazane jest również, aby co 90 dni wciągarki linowe bez względu na ich typ poddawane były rutynowemu przeglądowi. Wszak bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków służbowych to sprawa priorytetowa.

Więcej informacji na stronie: , w tym wciągarki linowe i suwnice z opisami.