Artykuły › Czym jest deskowanie systemowe i kiedy się je stosuje?

Czym jest deskowanie systemowe i kiedy się je stosuje?

Deskowanie systemowe to jeden z rodzajów deskowania, czyli formy pozwalającej na uzyskanie obiektów betonowych. Używa się jej do budowy wszelkich elementów żelbetowych m.in. trzony komunikacyjne, ściany, kominy i silosy.

Deskowanie systemowe

Co to jest deskowanie systemowe?

W sztuce budowlanej znajdziemy różne technologie otrzymywania elementów konstrukcyjnych o pożądanym kształcie i rozmiarach. Jedną z nich przeznaczoną do elementów żelbetowych jest szalowanie, lepiej znane jako deskowanie. Najpowszechniej stosowaną jej odmianą jest deskowanie systemowe. Na czym ono polega?

Czym jest deskowanie?

Zanim poznamy charakterystykę deskowania systemowego, warto dowiedzieć się na czym ogólnie jest deskowanie. Deskowaniem nazywamy konstrukcję tymczasową wykonaną z płaskich połączonych ze sobą elementów, które razem tworzą formę do kształtowania mieszanki betonowej. Poszczególne elementy deskowania mogą być wykonane z różnych materiałów – od desek po metalowe płyty. Ze względu na zastosowanie wyróżnić możemy deskowania ścienne i stropowe, a ze względu na materiał i konstrukcję dźwigarowe i ramowe.

Co to jest deskowanie systemowe?

Deskowanie systemowe to obecnie najczęściej stosowany rodzaj deskowania – mówi przedstawiciel firmy Doka, specjalizującej się w produkowaniu nowoczesnych systemów deskowań – Jego idea jest bardzo prosta, polega na wykorzystaniu jednej formy do uzyskania konstrukcji o znacznie większych od niej wymiarach poprzez realizowanie budowy w etapach. Po wypełnieniu szalunku betonem i jego zastygnięciu formę demontuje się i ustawia obok lub powyżej już uzyskanego elementu. W ten sposób można wykonywać betonowe ściany lub pionowe obiekty, takie jak kominy czy silosy.

Jak używa się takiego deskowania?

Wykorzystanie deskowania systemowego następuje w kilku etapach. Oto one na przykładzie wykonania ściany:

  • Ustawienie deskowania w miejscu wykonania elementu konstrukcji
  • Ułożenie zbrojenia – dotyczy to konstrukcji żelbetowych, konstrukcje betonowe wykonywane są bez zbrojenia
  • Wypełnienie formy mieszanką betonową
  • Dojrzewanie betonu – ten etap jest najbardziej czasochłonny, trwa średnio 16-24 godzin o ile użyje się w nim domieszek szybkowiążących. Jest to jednak dojrzewanie wstępne – pełną wytrzymałość na ściskanie mieszanka uzyskuje dopiero po kilkunastu dniach.
  • Rozdeskowanie – czyli odsunięcie deskowania od wznoszonej ściany.
  • Przestawienie deskowania – w zależności od tego, czy wznoszona konstrukcja ma mieć kształt poziomy czy pionowy następuje przestawienie w obok lub na wyższy poziom
  • Ustawienie deskowania w nowym etapie

Istotną zaletą deskowania systemowego jest fakt, że pozwala ono tanim kosztem wykonać konstrukcje o znacznych gabarytach dzięki wykorzystaniu nawet niewielkich form, które są stopniowo przemieszczane w celu realizacji kolejnych etapów budowy.

2017-08-30