Artykuły › Drony w budownictwie - Część 1 - Dlaczego drony?

Drony w budownictwie - Część 1 - Dlaczego drony?

Branża inżynieryjno-budowlana zmaga się z nie lada wyzwaniem. Według raportu McKinsey większość dużych projektów budowlanych jest kończona z 20% opóźnieniem i jest o 80% droższa niż początkowo zakładano. Przyczyn jest sporo, jednak większość z nich ma wspólny mianownik - brak wykorzystania nowych technologii, które usprawniają przepływ informacji w czasie projektu.

Drony w budownictwie

Trudne czasy na budowie

Firmy inżynieryjne i budowlane próbują nadążyć nad ciągle rosnącą skalą i złożonością projektów. Dane wskazują że branża budowlana ma największe zaległości w innowacyjności, zaraz obok rolnictwa. Efektem ubocznym są niskie marże. Potrzebne jest zastosowanie nowych technologii na szerszą skalę.

Sytuacja powoli się zmienia. Duże firmy, zaczynają dostrzegać ryzyko czające się za brakiem innowacji. Czują potrzebę “dozbrojenia” i wspólnie z firmami technologicznymi z całego świata, zaczynają zamykać lukę technologiczną.

Projekty budowlane z przekroczonym budżetem
20% projektów budowlanych kończy się opóźniona, a 80% ponad zakładanym budżetem

Tokio 2020

Japonia szykuje się do organizacji Letniej Olimpiady. Narodowy wysiłek ma w planach wybudowanie 10 nowych obiektów sportowych, modernizacje dróg, szybkich kolei oraz infrastruktury wspierającej. Projekt początkowo szacowany parę lat temu na 40 miliardów PLN rozrósł się już ponad trzykrotnie do 120 miliardów PLN! Zaczęły się pierwsze cięcia w zakresie prac i poszukiwanie oszczędności.

Japonia radzi sobie z problemem po “japońsku”. Szukają oszczędności automatyzując plac budowy. Komatsu, lider produkcji ciężkich maszyn budowlanych, opracował technologię SMARTCONSTRUCTION. Pozwala ona prowadzić prace ziemne od początku do końca w komputerowym systemie sterowania placem budowy. Kluczowym elementem całego systemu są drony, które codziennie latają nad placem budowy. Zbierają materiał, który daje aktualne odwzorowanie całego terenu budowy. To pozwala na bieżąco śledzić prace oraz planować zadania dla wielu zespołów, na podstawie jednej wersji aktualnej rzeczywistości.

Zestaw maszyn i drona działających w ramach SMART CONSTRUCTION
Zestaw maszyn i drona działających w ramach SMART CONSTRUCTION

Dlaczego drony?

Firmy budowlane dostrzegły, że podejmowanie trafnych decyzji, jest niezwykle trudne bez aktualnych i precyzyjnych danych o terenie. Drony i pozyskane z nich materiały dają nową perspektywę do analizy sytuacji dla osób decyzyjnych. Kluczowe staje się dopasowanie środków do celu. Zespół powinien dostać tylko te informacje, które pozwolą mu podjąć decyzję i kontynuować pracę. Poniżej przedstawiony jest przykład z jednego miejsca na placu budowy wraz z różnym poziomem informacji.

Zdjęcia, Filmy, Panoramy 360 - podstawowe narzędzie do ogólnej oceny postępu prac. Brak możliwości pomiarów

Podstawowe narzędzia do ogólniej oceny postępów prac
Podstawowe narzędzia do ogólniej oceny postępów prac

Ortofotomapy - specjalnie przetworzony zbiór zdjęć do rzutu terenu z góry. Umożliwia pomiary weryfikacyjne i porównanie do założeń projektowych. „Google Mapa na żądanie”

Ortofotomapa to mapa na której możesz dokonywać pomiarów odległości
Ortofotomapa to mapa na której możesz dokonywać pomiarów odległości

Modele 3D - Najwięcej informacji dostarcza trójwymiarowy model terenu. Daje pełny obraz sytuacji z różnych perspektyw. Dzięki niemu można prowadzić pomiary weryfikacyjne oraz porównywać teren z projektem inwestycji. Model porównywalny jest do tego co widzimy w grach komputerowych, gdzie użytkownik może dowolnie przemieszczać się po wirtualnym świecie (odpowiedniku zmapowanego terenu), widząc ściany, przeszkody lub różne inne obiekty. Dokładność takiego modelu, sięga nawet 1 cm.

Trójwymiarowy model terenu dostarcza najwięcej informacji
Trójwymiarowy model terenu dostarcza najwięcej informacji

Zmiany terenu w czasie. Różnica pomiędzy terenem z okresu A i terenem z okresu B. Pozwala w sposób półautomatyczny ocenić zmiany w czasie od ostatniego pomiaru.

Na czerwono zaznaczone największe zmiany terenu w czasie. CONSTRUCTION
Na czerwono zaznaczone największe zmiany terenu w czasie. CONSTRUCTION

Kierownik kontraktu sam może zdecydować czy potrzebna mu jest wizualizacja ogólnego postępu prac, bez szczegółowych informacji, czy też w kluczowych momentach potrzebuje szybkich i precyzyjnych pomiarów lub raportów do podjęcia decyzji.

Liderzy rynku coraz częściej używają “perspektywy” z powietrza, żeby skrócić czas weryfikacji/sprawdzenia prac terenowych. Szybka informacja zwrotna daje możliwość prowadzenia projektu w kontrolowanych etapach, które można w krótkim czasie weryfikować i korygować. Eliminuje to istotne ryzyko angażowania dużych sił i środków na wielkie zadania, które bez stałej kontroli mogą okazać się kosztowne. Ta technologia pozwala wykrywać problematyczne obszary z dużą szczegółowością niemal od razu, bez potrzeby czekania tygodniami na pomiary weryfikacyjne.

Skan placu budowy daje nowe możliwości wpływające na czas realizacji projektu, jak i budżet
Skan placu budowy daje nowe możliwości wpływające na czas realizacji projektu, jak i budżet

Video

Koniec części pierwszej

Bibliografia

Autor raportu - Drony w budownictwie - Firma SkySnap sp. z o.o. sk

Brassfield and Gorrie using drones in BIM

Bechtel with dornes

Bechtel on ROI

Beck używa dronów do monitorowania postępów całej budowy

Skanska drone standards

Construction goes digital WSJ

Progressive Construction firms use UAVS Report

Raport AEMCO

Raport EXPO UAV Drones in construction

Unmanned Aerial Vehicles in USA

Drones: The sky's no limit

MCKinsey Raport

KPMG Building a technology advantage

TOP 10 project failures

2017-10-22