Artykuły › Ekologiczne i wydajne palenie węglem

Ekologiczne i wydajne palenie węglem

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, każdego roku na nowo rozpoczyna się dyskusja na temat stanu powietrza w kraju. Ze względu na to, że Polska posiada najbogatsze zasoby węgla w Europie, to właśnie ten surowiec jest od lat najchętniej wykorzystywany do ogrzewania domów.

Węgiel

Jakość powietrza

Niestety, w wyniku spalania węgla i jego pochodnych, do atmosfery wraz z dymem przedostaje się wiele szkodliwych substancji, tworzących szkodliwy dla ludzkiego zdrowia smog. W bezwietrzne dni jego stężenie potrafi wielokrotnie przekraczać dopuszczalne normy.

Najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza w Polsce byłaby rezygnacja z węgla i zastąpienie go innym, czystym paliwem. Ze względu jednak na to, że surowiec ten ma dla kraju znaczenie strategiczne, taki scenariusz wydaje się niemożliwy do zrealizowania. Okazuje się jednak, że istnieją sposoby na to, by węgiel spalał się czysto i nie emitował dużych ilości szkodliwych substancji.

Technologie i metody spalania

Takim sposobem jest zmiana sposobu palenia. W tradycyjnych piecach, których jest w Polsce najwięcej, ogień rozpalany jest od dołu. W efekcie jedynie niewielka część paliwa ulega spaleniu w wysokiej temperaturze. Reszta smaży się w niskiej temperaturze, emitując sporo dymu i substancji smolistych. Nowoczesne kotły centralnego ogrzewania mają palenisko umieszczone na górze. Dzięki temu opał wypala się stopniowo, a powstające w trakcie spalania substancje smoliste wypalają się w wysokiej temperaturze. W rezultacie powstają przejrzyste spaliny, które nie powodują znacznego zanieczyszczenia środowiska. Należy pamiętać, że istotny wpływ na to ile dymu wydobywa się z komina ma także rodzaj stosowanego paliwa. Zdecydowanie najgorszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie jako opału mułu lub miału węglowego.

Najbardziej zalecane jest natomiast stosowanie ekogroszku przeznaczonego do kotłów z podajnikiem. Żeby uzyskać najlepsze efekty palenia węglem lub jego pochodnymi, powinno się zainwestować w nowoczesny piec na ekogroszek piątej klasy. Tego typu konstrukcje nie tylko spełniają najbardziej surowe normy w zakresie emisji spalin, lecz również są bardzo wydajne, ponieważ charakteryzują się sprawnością cieplną sięgającą 90 procent.

Chociaż jak na razie tego typu kotły są stosunkowo drogie, to wydaje się, że w najbliższym czasie powinny znaleźć się w powszechnym użyciu. Tylko za ich pomocą możliwe jest bowiem uzyskanie znaczącej poprawy jakości powietrza w Polsce, bez konieczności rezygnacji z węgla. Póki co jednak, pozostaje unikać przebywania w miejscach zadymionych, aby nie wdychać szkodliwego smogu.

2018-01-07