Instalacja gazowa budynku

Instalacja gazowa budynku

Kontroluj stan techniczny instalacji gazowej w budynku. Warunki i zakres kontroli instalacji gazowej w budynku. Sprawdzenie nieszczelności urządzeń gazowych.

Zakresem kontroli obejmij:

 1. pomieszczenie na kurek główny (na zbiorczy gazomierz);
 2. pralnie lokatorskie;
 3. przewody gazowe w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku;
 4. piony gazowe;
 5. przewody gazowe w lokalach;
 6. gazomierze;
 7. aparaty gazowe.

W czasie kontroli pomieszczenia na kurek główny musisz przede wszystkim sprawdzić za pomocą wykrywacza gazu, czy w pomieszczeniu tym (szafce) nie ulatnia się gaz.

Koniecznie sprawdź także:

 1. czy jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia (szafki) i czy klucz znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest dostępny o każdej porze dla osób upoważnionych;
 2. czy wentylacja jest odpowiednia;
 3. czy w pomieszczeniu znajdują się inne przedmioty (dopuszcza się umieszczenie w pomieszczeniu tylko wodomierza);
 4. czy instalacja elektryczna spełnia warunek elektroenergetycznego urządzenia przeciwwybuchowego;
 5. czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem są w odpowiednim stanie technicznym (stan zamocowania, powłoki antykorozyjnej, zawilgocenie itp.).

Podczas kontrolowania instalacji gazowych w piwnicach, pionów, instalacji w lokalach sprawdź:

 1. szczelność instalacji aparatów gazowych;
 2. stan powłok ochronnych;
 3. stan zamocowania przewodów i przejść przez przegrody budowlane, sposób prowadzenia przewodów w stosunku do przewodów innych instalacji, stan aparatów gazowych;
 4. prawidłowość ułożenia rur spalinowych oraz ciągu w przewodzie spalinowym;
 5. czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i w sposobie użytkowania pomieszczeń.

Szczelność instalacji gazowych sprawdź wykrywaczem gazu, a dla ustalenia miejsca nieszczelności posłuż się wodą mydlaną. Oprócz sprawdzania szczelności instalacji w poszczególnych lokalach, jeśli sprawdzenie wykrywaczem gazu nie ujawniło nieszczelności, zaleca się dodatkowe sprawdzenie przy otwartym kurku przed gazomierzem i otwartych kurkach przed aparatami gazowymi oraz zamkniętych kurkach przed palnikami - przez obserwację wskazań gazomierza w ciągu pół godziny.