Artykuły › Jak wygląda usługa ekspertyzy budowlanej?

Jak wygląda usługa ekspertyzy budowlanej?

Osoby zainteresowane wykonaniem profesjonalnej usługi ekspertyzy budowlanej często zadają pytanie, jak powinien wyglądać proces opracowywania takiego dokumentu oraz jakie czynności wykonuje inżynier budownictwa przed zakończeniem powierzonego mu zlecenia. Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie wymaga wpierw wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest ekspertyza budowlana oraz z jakich elementów może się ona składać.

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana a ekspertyza techniczna

W zależności od celu, w jakim sporządzane jest tego rodzaju opracowanie może zostać ona ograniczona jedynie do opinii obejmującej ustalenia związane ze stanem technicznym budynku. W wielu przypadkach ekspertyza budowlana przyjmuje jednak postać ekspertyzy technicznej, która – poza opisanymi wyżej elementami – oparta jest dodatkowo na różnego rodzaju badaniach technicznych, na podstawie których sporządza się wyliczenia związane z wytrzymałością i stopniem obciążenia fundamentów, stropów, ścian nośnych oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku, a także z wytrzymałością dachu lub poszczególnych elementów elewacji.

Nieodłącznym elementem tego typu ekspertyzy budowlanej jest też co najmniej wstępne określenie niezbędnych i wymaganych prac budowlanych wraz z przybliżonym określeniem kosztów ich wykonania. W takiej jednak sytuacji ekspertyzę sporządza inżynier budownictwa, który poza znajomością sztuki budowlanej dysponuje ponadto uprawnieniami z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w zakresie szacowania robót budowlanych.

Ekspertyza budowlana obejmować może stan techniczny całego obiektu budowlanego (domu jednorodzinnego, mieszkania, budynku wielomieszkaniowego lub innych) lub też wyłącznie jego części. Możliwa jest ocena stanu i zjawiska zachodzących podczas procesu budowlanego (dotyczy to zwłaszcza tych opinii, które na zlecenie inwestora wykonywane są po ukończeniu poszczególnych etapów budowy) lub też w trakcie normalnej eksploatacji (używania) budynku. W każdym przypadku ekspertyza pozwala na wychwycenie wad projektowych, niezgodności z projektem wykonawczym, a także stwierdzenie wszystkich usterek i niedoróbek, które wpływać mogą bądź to na uprawnienia z tytułu wad fizycznych budynku (tak w przypadku umowy o roboty budowlane) bądź też na cenę sprzedaży lub uprawnienia z tytułu rękojmi (tak przy zakupie nieruchomości).

Specjalistyczna ekspertyza budowlana

Specjalistyczna ekspertyza budowlana niezbędna jest często do bezproblemowego odbioru mieszkania (domu jednorodzinnego) nabywanego bezpośrednio od dewelopera. Pośpiech, który towarzyszy zamierzeniom i inwestycjom budowlanym ukierunkowanym na bezpośrednią sprzedaż nieruchomości odbiorcom sprzyja bowiem przymykaniu oka przez inwestora na nieprawidłowe wykonanie prac budowlanych przez generalnego wykonawcę lub podwykonawców.

Często prowadzi to do niekorzystnej dla odbiorców (nabywców) sytuacji, w której swoich praw dochodzić muszą na drodze sądowej. Nierzadko okazuje się jednak wtedy, że z uwagi na upływ czasu oraz eksploatację budynku trudno jest określić, które z wad i niedoróbek powstały faktycznie wskutek nieprawidłowego wykonania prac budowlanych i za co ponosi odpowiedzialność w ramach gwarancji lub rękojmi deweloper.

Poznaj firmę Twój Inżynier

2018-01-05