Przegląd budowlany

Kiedy warto zdecydować się na karczowanie drzew?

Marcin Wójcik, 29.08.2023 r.

Karczowanie drzew najczęściej kojarzone jest z ich wycinaniem, jednak tak naprawdę to usuwanie pozostałości po ich wycince. Warto więc wiedzieć, kiedy zdecydować się na tego typu usługę. O tym piszemy poniżej!

Karczowanie drzew

Kto przeprowadza karczowanie drzew?

Jako że pozbycie się pozostałości po wycince nie jest łatwym zadaniem, warto zlecić je profesjonalistom, mającym doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu operacji.Firmy arborystyczne mają w swoich szeregach fachowców posiadających szeroką wiedzę z zakresu pielęgnacji, przycinania, usuwania drzew. Karczowanie drzew warto zlecić profesjonalnej firmie jak Taxus, dzięki czemu będzie się miało pewność poprawnie wykonanego zadania.

Kiedy warto zdecydować się na karczowanie drzew?

Istnieje wiele przesłanek, które mogą kwalifikować drzewo do wykarczowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Pęknięcia drzewa

Pęknięte drzewo może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, poprzez zwiększenie ryzyka jego złamania bądź wywrócenia. Najczęstszymi czynnikami powodującymi pęknięcia drzew są burze, a konkretnie uderzenia pioruna oraz mróz. Wycinka takiego drzewa nie rozwiązałaby problemu, ponieważ niewykarczowane pozostałości mogą uniemożliwić posadzenie nowej roślinności.

Trwałe uszkodzenie rośliny

Kolejnym powodem, dla którego warto zdecydować się na karczowanie drzew, jest ich trwałe uszkodzenie. Jeśli zostało ono permanentnie zniszczone i nie ma szans na odzyskanie pełni zdrowia usunięcie może być właściwe nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo, ale również zachowanie równowagi otaczającego ekosystemu, ponieważ karpiny stale mogą czerpać składniki odżywcze, zabierając je zdrowym roślinom.

Zagrożenie dla ludzi oraz budynków

Omawiając powody, dla których warto karczować drzewa, nie można zapomnieć o bezpieczeństwie ludzi, budynków czy samochodów. Jeśli drzewo może stanowić zagrożenie dla otoczenia, również należy zdecydować się na jego usunięcie, tym bardziej jeśli zależy nam na przestrzeni wolnej od obciętych pieńków.

Zagospodarowanie terenu

Wycinka i karczowanie drzew powinny również zostać przeprowadzone w sytuacji nowego zagospodarowania terenu. Przykładowo może to być przygotowanie danego obszaru pod budowę domu, parkingu lub innego dowolnego obiektu.

Co jeszcze warto wiedzieć o karczowaniu drzew?

Wbrew obiegowej opinii karczowanie i wycinka drzew to nie jest to samo. Są to dwa odrębne od siebie procesy. Wycinka jest po prostu skróceniem pewnej części drzewa, tej widocznej ponad ziemią, natomiast karczowanie to usunięcie części podziemnej, dzięki czemu umożliwia się wykorzystanie terenu pod kolejne uprawy czy nasadzenia.

Jak widać, karczowanie jest procesem niezwykle przydatnym, jednak powinien być on wykonywany przez profesjonalistów, ponieważ wiąże się z ryzykiem zarówno dla ludzi, jak i samego karczowanego otoczenia.