Artykuły › Konstrukcje deskowań tunelowych

Konstrukcje deskowań tunelowych

Deskowanie, potocznie nazywane również szalunkiem, to specjalna konstrukcja, przeznaczona do formowania elementów i fragmentów obiektów budowlanych. Wykorzystuje się je bardzo powszechnie przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych z żelbetu m.in. przy budowie tuneli.

Deskowanie tunelowe

Rodzaje i zastosowanie konstrukcji deskowań tunelowych

Deskowanie tunelowe to jeden z głównych rodzajów deskowań modułowych. Pozwalają one na konstruowanie tuneli metodami: odkrywkową, podstropową oraz górniczą.

Charakterystyka deskowań tunelowych

Deskowanie tunelowe to najbardziej klasyczny rodzaj deskowania modułowego stosowanego w budownictwie inżynieryjnym. Charakteryzuje się tym, że konstrukcja deskowania jest otwarta po obu stronach. Jedną z firm specjalizujących się w wykonywaniu tego typu konstrukcji jest istniejące już od 1868 roku austriackie przedsiębiorstwo Doka, działające z powodzeniem na całym świecie.

Metoda odkrywkowa

Ta metoda wykonywania tuneli rozpoczyna się od przygotowania wykopu, do którego możliwy jest dostęp z poziomu terenu. W takim wykopie stawia się konstrukcję deskowania i wykonuje odcinek tunelu. Następnie wykop wraz ze znajdującym się w nim obiektem zostaje ponownie zasypany. Najczęściej metodę tę wykorzystuje się do wykonywania tuneli o przekroju ramowym lub prostokątnym albo posiadającym łukowe sklepienie. Konstrukcja tunelu wylewana jest zatem z zewnątrz.

Metoda górnicza

Jak można domyślić się po samej nazwie, metoda ta polega na wydrążeniu przestrzeni na tunel w górotworze. Następnie przestrzeń ta jest zabezpieczana. W tym celu – w zależności specyfiki wybranego procesu – można zastosować beton natryskowy lub wykonać powierzchnię z betonu wylewanego w deskowaniu. Po zakończeniu prac zabezpieczających wnętrze tunelu jest wykańczane odpowiednio do projektu obiektu. Metoda ta jest wykorzystywana do wykonywania między innymi dróg biegnących przez pasma górskie, a deskowanie służy do wykonania wewnętrznej powierzchni tunelu. Beton podawany jest przez otwory technologiczne pozostawione w deskowaniu.

Metoda podstropowa

Ta metoda nazywana jest również czasem metodą półodkrywkową. -Na samym początku prac, podobnie jak w przypadku metody odkrywkowej wykonuje się odpowiednie wykopy – wyjaśnia przedstawiciel firmy Doka w nich wykonywane są palisady i ściany szczelinowe, które potem stanowią zewnętrzne elementy konstrukcyjne tunelu. Na ścianach tych oraz na pozostawionym między nimi gruncie wykonany zostaje strop tunelu. Tak wykonaną konstrukcję można zasypać i następnie przystąpić do usunięcia gruntu spod stropu – w ten sposób otrzymujemy ramę tunelu. Na końcu wykonywana jest płyta denna, na której zostaną ułożone jezdnie lub torowisko. W tej metodzie deskowanie używane jest najczęściej do wykonania stropu tunelu i ogranicza się do ułożenia na gruncie poszycia ze sklejki, które ma na celu zapewnić gładką powierzchnię spodu stropu.

2017-09-22