Instalacja kanalizacyjna

Kontrola instalacji kanalizacyjnej

Sprawdź działanie kanalizacji w budynku. Prawidłowe poziomy i piony kanalizacyjne w instalacji kanalizacyjnej.

Kanalizacja w budynku - sprawdź poprawność funkcjonowania.

Sprawdzenie poprawności działania instalacji kanalizacyjnej w budowlach wymaga od Ciebie sprawdzenia:

  1. stanu przyborów sanitarnych i urządzeń kanalizacyjnych;
  2. podejścia odpływowego;
  3. pionów kanalizacyjnych wraz z rurami wywiewnymi;
  4. poziomów kanalizacyjnych wraz z ich uzbrojeniem do pierwszej studzienki rewizyjnej na przykanaliku (licząc w kierunku spływu ścieków);
  5. wszystkich elementów kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki na przykanaliku.

Definicje - Słownik terminologii budowlanej

  • Instalacja kanalizacyjna - Układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnątrz budynku.