Artykuły › Kontrola jakości kruszyw budowlanych

Kontrola jakości kruszyw budowlanych

Ogromne wykorzystane kruszywa w budownictwie sprawia, że należy kontrolować jakość używanego surowca. To ono bowiem wpływa na stan i wytrzymałość tworzonego betonu, a później - stawianych budynków i budowanych dróg. Z tego powodu szereg firm zajmuje się wykonywaniem badań jakości oraz kontroli produkcji kruszyw. Rygorystyczne normy wskazują, jakie parametry powinny być spełnione, aby kruszywo mogło być dopuszczone do użytku.

Kontrola jakości kruszyw budowlanych

Czym jest kruszywo budowlane?

Zanim wyjaśnimy, w jaki sposób kontrolowana jest jakość kruszywa budowlanego, należy przybliżyć, czym charakteryzuje się ten najczęściej wykorzystywany w budownictwie materiał. Kruszywo jest tworzywem ziarnistym, które w zależności od swoich właściwości może służyć do tworzenia różnego rodzaju mieszanek betonowych. Samo kruszywo stanowi aż około 70 proc. zawartości przygotowanego betonu. Dlatego też ma ogromny wpływ na cechy mieszanki i wytrzymałość budowli, które powstały z wykorzystaniem danego kruszywa. Kruszywo budowlane dzieli się na sztuczne i naturalne, ale każde z nich ma pochodzenie mineralne. Kruszywa naturalne można użytkować w stanie, w jakim występują w przyrodzie albo poddać je obróbce mechanicznej, w celu przygotowania ich wedle określonych potrzeb. Kruszywa sztuczne z kolei są wynikiem celowych procesów przemysłowych, mogą być również produkowane z odpadów tych procesów. Kruszywa można też podzielić ze względu na ich odmianę, gatunek oraz markę.

Jakie parametry są sprawdzane podczas kontroli jakości kruszywa?

Z racji szerokiego wykorzystania kruszywa budowlanego, zachodzi konieczność kontroli jego jakości. Rygorystyczne kontrole jakości przeprowadzane przez profesjonalnych producentów kruszyw naturalnych i sztucznych, takich jak firma EkoProd z Bytomia. Kruszywa są sprawdzane wedle następujących parametrów:

 • Uziarnienie, na podstawie analizy sitowej. Materiał dzielony jest na frakcje, które zawierają ziarna różnej wielkości. Ziarna są przesiewane przez zestaw sit i w zależności od swojej średnicy, pozostają na kolejnych z nich. Następnie mierzy się, jaki procent materiału zgromadził się na poszczególnych sitach, biorąc pod uwagę całość badanej próbki;
 • Zawartość pyłów, czyli wszelkich drobnych cząstek, zawierających się w ziarnach kruszywa o wymiarze mniejszym niż 0,063 mm;
 • Zawartość wody;
 • Gęstość ziaren i nasiąkliwość;
 • Gęstość nasypowa i jamistość;
 • Odporność na rozdrabnianie;
 • Kształt ziaren przy wykorzystaniu wskaźnika płaskości;
 • Wskaźnik przepływu kruszyw;
 • Zawartość drobnych cząstek, na podstawie badania wskaźnika piaskowego;
 • Właściwości chemiczne kruszywa;
 • Mrozoodporność;
 • Mrozoodporność w obecności soli;
 • Reaktywność alkaliczna.
2017-09-28