Przewody dymowe i spalinowe

Kontola przewodów dymowych i spalinowych

Z uwagi na rosnące zagrożenia zatruciami czadem, kontrolę przewodów spalinowych i dymowych powinieneś przeprowadzić z podwyższoną czujnością i wrażliwością na odchylenia.

Prawidłowe działanie przewodów dymowych i spalinowych

W trakcie kontroli sprawdź:

  1. Przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem;
  2. Przewody w lokalach wraz z ich uzbrojeniem oraz połączeniami przewodów z aparatami gazowymi i piecami oraz trzonami kuchennymi;
  3. Urządzenia w lokalach nie przewidziane dokumentacją, szczególnie z wmontowanymi wentylatorami z napędem elektrycznym pod kątem wpływu tych urządzeń na zakłócenie działania przewodów z grawitacyjnym przepływem powietrza lub spalin. Urządzenia te, jako zagrażające bezpieczeństwu, winny być zdemontowane. ymóg taki określony jest przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie";
  4. Trzony spalinowe i dymowe w przestrzeni poddasza oraz ponad dachem wraz z ich uzbrojeniem;
  5. Dojścia do kominów, włazy, drabiny, ławy kominiarskie.

Podczas kontroli zwróć uwagę na szczelność obsadzenia rozet, drzwiczek rewizyjnych i wyczystnych, obciążenia ścianek przewodów przez zawieszone przybory sanitarne lub inne elementy wyposażenia pomieszczeń.