Artykuły › Korzyści, jakie niosą ze sobą nowoczesne kotły ekologiczne

Korzyści, jakie niosą ze sobą nowoczesne kotły ekologiczne

Kotły ekologiczne bardzo mocno zmniejszają emisję zanieczyszczeń dostarczanych do środowiska. Najwięcej szkodliwych substancji produkują piece i urządzenia grzewcze nie właściwie opalane lub stare. Substancje szkodliwe emitowane do środowiska między innymi zakwaszają wody, deszcze i przyczyniają się do zaostrzenia smogu.

Kotły ekologiczne a smog

Obecnie problem zanieczyszczenia środowiska jest bardzo rozpowszechniony, dlatego też nastąpił rozwój produkcji nowoczesnych kotłów ekologicznych. Dzięki wykorzystaniu kotłów ekologicznych można ograniczyć emisję spali i wykorzystać odwiane źródła energii.

Kotły ekologiczne dla wielu osób są dużą inwestycją, jednak warto z niej skorzystać, ponieważ wydatek zwróci się i będzie generować wiele oszczędności w przyszłości. Kotły ekologiczne są zasilane paliwami ekologicznymi, które swoje zasoby odnawiają w szybkim czasie. Dodatkowo powstające produkty spalania przez kotły ekologiczne są asymilowane przez rośliny i ponownie wykorzystane do wytworzenia kolejnych porcji paliwa. Oprócz tego pochłaniania energia słoneczna przez rośliny zostaje przetworzona w energie cieplą podczas spalania.

Kotły ekologiczne opalane są biologicznymi paliwami, mogą być to, zatem:

 • ekogorszek
 • pellet
 • drewno
 • słoma
 • brykiet

Paliwa są bezpieczne i nie produkują bardzo mało odpadów, które można szybko usunąć i właściwie zutylizować. Kotły ekologiczne najchętniej wybierane i polecane to kotły klasa 5. Kotły klasa 5 odznaczają się mała emisją spalin, są praktycznie bezobsługowe i bardzo wygodne do użytkowania.

Produkcja zanieczyszczeń

Nowoczesne kotły ekologiczne produkują bardzo mało zanieczyszczeń i są wyjątkowo łatwe w obsłudze. Tradycyjne kotły klasa 5 emitują 3 razy mniej zanieczyszczeń od starszych kotłów klasy 1 i 2. Dlatego poleca się wymianę kotłów starych na ekologiczne kotły klasa 5, które są zgodne z zrównoważonym rozwojem. Porównując kotły klasa 5 do starych kopciuchów widać znaczącą różnicę w emisji ilości tlenku węgla i emisji pyłów.

Oszczędność płynąca z użyteczności kotłów ekologicznych

Kotły ekologiczne najlepszych klas wiążą się z dość dużym i jednorazowym wydatkiem. Dlatego też wiele osób nie chce w nie inwestować i boi się, ze inwestycja nie zostanie zwrócona. Jednak jak się okazuje wysoka sprawność kotłów ekologicznych przy minimalnym wykorzystaniu wysokiej jakości paliwa pozwala dużo oszczędzić i zmniejszyć wydatki na energie.

Koszt nowoczesnego kotła ekologicznego klasy 5 np. na ekogorszek to wydatek około 10 tysięcy, a w przypadku kotła klasy 3 jakieś 5 tysięcy. Tak duża różnica często powoduje, że ludzie chętniej zakupują starsze urządzenia, tutaj trzeba pamiętać jednak o sprawności starszych modeli.

Innowacyjne kotły ekologiczne klasy 5 potrafią osiągnąć wysoką sprawność, nawet ponad 90%. Natomiast kotły ekologiczne klasy 3 osiągają maksymalną sprawność do 50%. Świadczy to o tym, że przy kotłach ekologicznych klasa 5 potrzebujemy mniej dobrej jakości paliwa i natychmiastowo otrzymujemy duży efekt, jednakże w przypadku kotłów klasy 3 potrzebujemy dużo paliwa, a osiągamy i tak niską sprawność. Więcej kosztujące paliwo mające wysoką jakość pozwala dużo zaoszczędzić w przeciągu trwania całego sezonu. Oprócz tego całkowita inwestycja w kotły ekologiczne na pewno zwraca się w całości po upływanie rozsądnego czasu i zapewnia oszczędność na wiele lat.

Komfort i funkcjonalność kotłów ekologicznych

Kotły ekologiczne tworzone są z wysokiego gatunku stali, na wyposażeniu mają nowoczesne systemy bezpieczeństwa i działają na innowacyjnych technologiach. Kotły ekologiczne zazwyczaj posiadają wbudowane systemy samoczyszczące i zbierające popiół, które pozwalają na przyjemne i czyste uzupełnianie paliwa.

W przypadku nowoczesnych kotłów ekologicznych człowiek praktycznie nie jest do niczego potrzebny. Wystarczy, że raz lub dwa w tygodniu uzupełni paliwo w zbiorniku. Nie musi specjalnie czyścić urządzenia, często podkładać paliwo i sprawdzać bezpieczeństwo. Całym kotłem można sterować za pomocą systemu internetowego.

Oprócz tego większość kotłów ekologicznych posiada liczne dodatkowe usprawnienia sprawiające, że wykorzystanie kotłów ekologicznych jest naprawdę przyjemne i komfortowe:

 • możliwość sterowania pracą mechanizmu ruchomego rusztu oraz czyszczenia palnika
 • kontrolowanie bezpieczeństwa bezobsługowe
 • sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego i pompą mieszacza
 • możliwość dowolnego ustawiania mocy i obniżeń nocnych kotła
 • możliwość sterowania pogodowego
 • możliwość podłączenia nadprogramowych czujników
 • możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły sterujące pracą bufora oraz 4 zaworami mieszającymi
 • ustawienie i włączenie trybu lato/zima
 • kolorowy i dotykowy ekran
 • prosta i zrozumiała obsługa urządzenia

Kotły ekologiczne najwyższych klas to bardzo mądra i dobra inwestycja. Pozwoli zaoszczędzić pieniądze w przyszłości, ochroni środowisko przed nadmiarem zanieczyszczeń i sprawi, że nie odczujemy sezonu grzewczego (minimalna ingerencja człowieka w pracę kotła).

2018-03-23