Artykuły › Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Świadectwa energetyczne
Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Wystawienie świadectwa energetycznego, to obowiązek każdego właściciela budynku. Niemniej, bardzo rzadko może on je wystawić własnoręcznie chyba, że posiada stosowne uprawnienia. W każdym innym przypadku, za sporządzenie świadectwa energetycznego, jest odpowiedzialna osoba spełniająca określone warunki. W poniższym artykule, sprawdzimy kto jest uprawniony do tego typu zadań i przeanalizujemy, czym owe świadectwo energetyczne jest.

Czym jest świadectwo energetyczne?

, to dokument będący uzupełnieniem projektu budowlanego. Jego rolą, jest zdefiniowanie i opisanie charakterystyki energetycznej budynku. Charakterystykę tą, oblicza się biorąc pod uwagę wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku. Wskaźnik ten, nosi nazwę EP a jego jednostką jest [kWh/m2rok].

Najczęściej, świadectwa charakterystyki energetycznej, przedstawiają charakterystykę energetyczną budynku na podstawie suwaka. Są na nim naniesione normy wspomnianej charakterystyki i pozycja naszego domu. Jeśli mieścimy się w zaznaczonych "widełkach". nasz dom spełnia wszystkie wymagania z zakresu oszczędności energii.

Wartość charakterystyki energetycznej, oblicza się na podstawie wzoru, zawierającego w sobie współczynniki określone dla danej lokalizacji. Dlatego wskaźnik charakterystyki energetycznej, nie będzie miał wiele wspólnego z ilością pobranej z zewnątrz energii.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Żeby móc wystawić świadectwo energetyczne, trzeba posiadać wymienione poniżej uprawnienia. Co ważne - musimy je posiadać wszystkie naraz. Jeśli któregoś z nich zabraknie, dana osoba nie ma możliwości wystawienia takich świadectw.

  1. Pierwszym warunkiem, jest posiadanie wyższego wykształcenia. Jednak warto posiadać studia magisterskie. W ich przypadku, nie ma ograniczeń co do ich kierunku. Z kolei w przypadku wykształcenia wyższego inżynierskiego, uprawnienia te ograniczają się wyłącznie do takich kierunków jak architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.
  2. Drugim warunkiem, jest posiadanie uprawnień budowlanych, projektowych bądź też wykonawczych. w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Osoba starająca się o uprawnienia w zakresie wystawiania świadectw energetycznych, może też odbyć specjalny kurs, który jest dokładnie zdefiniowany w ustawie i zdać egzamin ministerialny. Trzecią możliwością, jest ukończenie kierunku (architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewny) w zakresie sporządzania audytów energetycznych w obrębie oceny energetycznej i termomodernizacji budynków.
  3. Trzecim warunkiem, jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Po co takie ubezpieczenie? Ubezpieczenie to, będzie bardzo istotne w przypadku, gdy na wskutek sporządzenia przez nas świadectwa energetycznego, osoba zlecająca nam to zadanie poniesie jakiekolwiek szkody. Według obowiązujących obecnie przepisów, sporządzić świadectwa energetyczne budynku, może zarówno osoba odpowiedzialna za jego wykonanie jak również - za jego zaprojektowanie.

Czy właściciel domu może być autorem świadectwa energetycznego?

Odpowiedź na pytanie zawarte w śródtytule, wcale nie jest jednoznaczna. Owszem, jeśli ów właściciel spełnia powyższe warunki, to jak najbardziej. Należy jednak pamiętać, że również i w tej sytuacji, prawa te podlegają pewnym ograniczeniom.

Właściciel budynku, może sporządzić świadectwo energetyczne, ale tylko pod warunkiem, jeśli... świadectwo to nie jest sporządzane dla umów przeniesienia najmu bądź też własności. Co to oznacza w praktyce?

Jeśli posiadamy odpowiednie, wymienione powyżej uprawnienia, sporządzenie świadectwa energetycznego we własnym zakresie nie będzie problemem, o ile budujemy dom dla siebie. W przypadku, gdy chcemy go odsprzedać, musimy zlecić to zadanie innej osobie.

Świadectwa energetyczne po 2021 roku...

Rola świadectw energetycznych po 2021 roku znacząco wzrośnie. Dlaczego? Ponieważ od tego roku, nowe domy budowane na terenie Unii Europejskiej, będą musiały mieć maksymalnie wysoką charakterystykę energetyczną. Co to oznacza?

W praktyce, oznacza to, że domy te będą musiały charakteryzować się minimalnym zużyciem energii nieodnawialnej, w stosunku do zużycia energii odnawialnej. Jeśli będziemy chcieli wybudować dom, korzystanie z odnawialnych źródeł energii będzie więc miało ogromne znaczenie. Problem ten, będzie dotkliwy szczególnie dla Polaków, którzy wciąż opierają się w głównej mierze na energii pobieranej z paliw kopalnych. Według Unii Europejskiej, oszczędności związane z redukcją zużycia paliw kopalnych, mają w dużym stopniu pójść na inwestycje związane z energetyką odnawialną.

Podsumowanie

Jeśli chcemy wystawić świadectwa energetyczne budynku, musimy posiadać stosowne uprawnienia. Jeśli je spełniamy a jesteśmy właścicielami budynku, możemy je wystawiać tylko i wyłącznie na własny użytek. Jeśli dom sprzedajemy bądź wynajmujemy, będzie to musiał zrobić za nas ktoś inny, kto odpowiednie uprawnienia posiada.