Artykuły › Kurs na operatora wózka widłowego – na co zwracać uwagę?

Kurs na operatora wózka widłowego – na co zwracać uwagę?

Chcesz poprawić swoją wiedzę techniczną i zdobyć lepsze kwalifikacje, które zagwarantują Ci dobrze płatny zawód? Kurs na operatora wózka widłowego jest świetną inwestycją, która otworzy Ci drzwi do pracy w wielu różnych przedsiębiorstwach.

Operator wózka widłowego

Jak wygląda program kursu, kto może do niego przystąpić i czego spodziewać się na egzaminie? Na te pytania odpowiedzą specjaliści dzwignice.pl.

URBANEK - firma dźwigowa
URBANEK - firma dźwigowa

Kto może zostać operatorem wózka widłowego – wymagania i pożądane umiejętności

Wózek widłowy służy do transportu i podnoszenia materiałów w magazynach, składach budowlanych, portach i innych firmach. Praca z tymi maszynami jest uważa za niebezpieczną i dlatego do jej obsługi wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Zdobyć je może jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła przynajmniej szkołę podstawową i nie ma zdrowotnych przeciwwskazań, aby wykonywać pracę związaną z użytkowaniem wózka widłowego.

Budowlaniec
Budowlaniec

Do dodatkowych umiejętności, które znacząco mogą pomóc kursantowi w szybkim i bezproblemowym zdaniu egzaminu, zalicza się zdolność prawidłowej oceny wysokości i odległości między poszczególnymi elementami oraz dobrą koordynację ręka-oko. Ogromnym atutem będzie także predyspozycja do pracy w grupie.

Program kursu na operatora wózka widłowego

Profesjonalny kurs wózki widłowe organizowany przez dzwignice.pl składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Na pierwszej z nich poruszane są takie tematy, jak:

 • Podstawowe zasady działania wózków widłowych;
 • Główne elementy wózka widłowego;
 • Stabilność maszyny;
 • Dane na tabliczce informacyjnej i zastosowanie ich w trakcie podejmowania decyzji;
 • Operator i jego obowiązki w miejscu pracy;
 • Techniki operacyjne, w tym uruchamianie, obsługa ładunku, procedury wyłączania;
 • Praktyczne zastosowanie wózka widłowego;
 • Szczegółowe ustawodawstwo obowiązujące w miejscu pracy;
 • Instrukcje dotyczące BHP.

Część praktyczna obejmuje natomiast:

 • Uruchamianie, wyłączanie i jazdę wózkiem widłowym;
 • Zagrożenia dla kierowcy i bezpieczeństwo osób znajdujących blisko maszyny,
 • Maksymalne obciążenie, prawidłowy dobór ładunku;
 • Odbieranie, transportowanie i odkładanie przewożonych materiałów;
 • Wybór obciążenia, bezpieczeństwo i integralność;
 • Środowisko pracy, świadomość zagrożeń;
 • Prezentacja wyposażenia, odzieży i innych elementów ochronnych.
Wózek widłowy
Wózek widłowy

Egzamin na operatora wózka widłowego – jak wygląda?

Do egzaminu mogą podejść jedynie osoby, które ukończyły kurs. Sam test również składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i osoba starająca się o uprawnienia operatora wózka widłowego będzie musiała odpowiedzieć na pytania związane z budową i działaniem maszyny, BHP w miejscu pracy, a także opisać problematyczne kwestie dotyczące konkretnych funkcji. Część druga obejmuje wyłącznie umiejętności praktyczne przyszłego operatora. Trzeba więc wykazać się zdolnością jazdy, przeładunku i reagowania na symulację niebezpiecznych zdarzeń.

2018-01-21