Przegląd budowlany

Kursy na podesty ruchome - rodzaje uprawnień i zakres szkoleń

Podesty ruchome są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez firmy budowlane, lecz także oferujące usługi konserwacyjne, związane z wycinką drzew i krzewów, rozwieszaniem billboardów oraz dekoracji, myciem okien na dużych wysokościach, a nawet usługi inwentaryzacyjne np. w magazynach wysokiego składowania. W związku z dużą popularnością maszyn rośnie zainteresowanie kursami na podesty ruchome. Jaki jest zakres szkoleń? Która kategoria pozwala na obsługę jakich zwyżek? I jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc zdawać egzamin UDT?

Kursy na podesty ruchome - rodzaje uprawnień i zakres szkoleń

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) osoby, które chcą obsługiwać i konserwować urządzenia techniczne – także podesty ruchome – muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie. W związku z powyższym operatorzy i konserwatorzy różnego typu zwyżek powinni odbyć specjalistyczny kurs, a następnie zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po egzaminie otrzymuje się uprawnienia do kierowania odpowiednią grupą podestów ruchomych.

Kategorie uprawnień na podesty ruchome

Zwyżki dzielą się na dwie grupy. Pierwsza kategoria to I P, czyli podesty ruchome: przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe inaczej nożycówki, teleskopowe oraz przegubowe inaczej podnośniki koszowe), przewoźne (podnośniki montowane na przyczepkach – podesty pająki) i samojezdne (podnośniki montowane na samochodach). Druga kategoria to II P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne: wiszące, masztowe i masztowo-przegubowe oraz stacjonarne. Jeden kurs na podesty ruchome umożliwia zdobycie uprawnień pozwalających na obsługę maszyn zaliczanych np. kategorii I P.

Warunki udziału w szkoleniu

Uprawnienia na podesty ruchome może uzyskać każdy, kto ukończył minimum szkołę podstawową i ma przynajmniej 18 lat. Aby wziąć udział w szkoleniu trzeba dostarczyć kopię badań lekarskich – brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m, a także zazwyczaj wypełniony wniosek ze zgłoszeniem na kurs.

Gdzie odbyć szkolenia na podesty ruchome? Sprawdź ofertę Riwal: https://www.riwal.com/poland/pl-pl/szkolenia/podesty-ruchome

Zakres kursu na podesty ruchome

Czego można się dowiedzieć w trakcie trwania szkolenia? Przede wszystkim kursant musi zapoznać się z obowiązującymi przepisami BHP i wymaganiami UDT. Powinien również uczestniczyć zarówno w zajęciach teoretycznych dotyczących bezpiecznej obsługi maszyn, jak i praktycznych na placu manewrowym. W większości przypadków firmy zajmujące się szkoleniami przeprowadzają wewnętrzny test, a po jego zdaniu można przystąpić do oficjalnego zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Co ważne, uprawnienia na podesty ruchome wydawane są na okres terminowy.

Czas obowiązywania uprawnień

Czas obowiązywania uprawnień wynosi 10 lat dla podestów ruchomych stacjonarnych – umieszczonych na samochodach, wiszących, masztowych i na pojazdach kolejowych oraz 5 lat dla podestów ruchomych przejezdnych, czyli zwyżek nożycowych, teleskopowych i samojezdnych.