Artykuły › Metody zastosowania mikropali

Metody zastosowania mikropali

Kiedy budujemy dom, pierwszym etapem prac jest wykonanie fundamentów. Optymalną sytuacją jest, gdy grunt na którym budujemy charakteryzuje się odpowiednią stabilnością i standardowymi właściwościach fizykochemicznymi. Jednak nie zawsze możemy na to liczyć – grunty niejednorodne, odkształcalne, o zbyt niskiej nośności lub zbyt wysokim poziomie wód gruntowych nie będą w stanie utrzymać ciężaru domu, co kończy się poważnymi, często nieodwracalnymi uszkodzeniami całej konstrukcji. Aby uniknąć takich sytuacji stosuje się technologie zwiększające nośność gruntu. Jedną z nich są mikropale.

Mikropale

Czym są mikropale?

Żeby wyjaśnić, czym są mikropale, warto wspomnieć o palach, stosowanych w budownictwie do wzmacniania fundamentów obiektów o znacznych gabarytach, osadzanych często w gruntach o zbyt niskiej nośności. Do takich obiektów zaliczyć możemy między innymi mosty wiodące przez rzeki. -Dzięki palom możliwe jest dostanie się do głębokich warstw gruntu, charakteryzujących się znacznie wyższą nośnością i przeniesienie na nie obciążeń pochodzących z konstrukcji – wyjaśnia specjalista z firmy Geotest - W przypadku domów jednorodzinnych lub innych, stosunkowo niewielkich obiektów użytkowych obciążenia te nie są duże, a zatem nie ma potrzeby stosowania pali dużych rozmiarów – wystarczą mikropale, czyli pale, których średnica utrzymana jest w zakresie od 300 do 420 mm. Ich wysokość dobierana jest indywidualnie do wymogów terenu, musi być wystarczająca do dosięgnięcia bardziej wytrzymałych i nośnych warstw gruntu.

Zastosowanie mikropali

Jak zostało wcześniej wspomniane mikropale stosowane są do wzmacniania fundamentów pod obiektami generującymi niskie obciążenia, np. domów jednorodzinnych, stawianych na gruntach o niskiej nośności – nawet na torfach, omułach czy terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest zrezygnowanie z innych zabiegów, przygotowujących grunt pod budowę konkretnego obiektu, np. osuszania terenu, które generują znacznie wyższe koszty.

Metody wykonywania mikropali

Mogą być one umieszczane w gruncie na kilka sposobów:

  • Przez formowanie ich w gruncie – rozwiązanie to sprawdza się przede wszystkich w gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych. Wykonywane są one poprzez wypełnienie wcześniej wykonanych otworów o odpowiedniej głębokości mieszanką betonową
  • Poprzez iniekcję, czyli umieszczenie prefabrykowanego elementu żelbetowego lub stalowe w gruncie – mikropale iniekcyjne mogą być wbijane, wciskane lub wwiercanie ich w głąb ziemi.
2017-09-26