Artykuły › Montaż instalacji p poż i wentylacji z użyciem technik wysokościowych

Montaż instalacji p poż i wentylacji z użyciem technik wysokościowych

Zainstalowanie systemów przeciwpożarowych w budynkach wysokich i wysokościowych było znacznie trudniejsze, gdyby nie firmy oferujące prace na wysokościach. Wykorzystanie odpowiedniego sprzętu oraz wyszkolenie pracowników pozwala na montaż wentylacji nawet w tych obiektach, gdzie użycie podnośnika się nie sprawdza.

Montaż wysokościowy wentylacji

Chociaż wielu osobom wydaje się, że największe zagrożenie dla osób przebywających w budynku objętym pożarem to ogień, w rzeczywistości jest nim dym oraz gorące gazy. Aktualnie obowiązujące przepisy zawierają zaostrzone wymagania dotyczące zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Odpowiedni efekt uzyskać można dzięki zastosowaniu specjalnych systemów odprowadzających szkodliwy dym – montaż wentylacji mechanicznej zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom budynku, a nierzadko ogranicza liczbę ofiar i poszkodowanych w wyniku pożaru.

Systemy ppoż – instalacje w trudnych warunkach

Systemy przeciwpożarowe są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej lub wielorodzinnych obiektach mieszkalnych. Dobrze zaprojektowana droga ewakuacyjna usprawnia akcję ratunkową, zaś tryskacze przeciwpożarowe pozwalają ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, a tym samym powstające w wyniku zagrożenia szkody. W niektórych budynkach poważnym utrudnieniem są jednak przeszkody architektoniczne, jak konstrukcja dachu, gzymsy, przewyższenia czy odpływy. W takich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z usług firm wyspecjalizowanych w pracach wysokościowych.

Montaż wentylacji na wysokości
Montaż wentylacji na wysokości

Specjaliści od zadań specjalnych

Teton to firma świadcząca usługi alpinistyczne, która wykonuje prace wymagające dostępu linowego lub prac podnośnikowych. Dlaczego warto jej zaufać? Zastosowanie technik linowych pozwala szybko i skutecznie wykonać pracę bez ingerencji w infrastrukturę budynku, a także umożliwia montaż wentylacji mechanicznej nawet w tych obiektach, gdzie zadanie to jest trudne ze względu na specyficzną architekturę. Po instalacji systemu całość jest sprawdzana pod względem szczelności, a ponadto pracownicy firmy pomagają przy rozruchu. Należy przy tym pamiętać, że na sprawność funkcjonowania całego systemu ma wpływ także regularne czyszczenie wentylacji. Gwarantuje to zachowanie odpowiednich parametrów oraz większą skuteczność odprowadzania dymu w razie pożaru.

Kontrola intalacji ppoż na wysokości
Kontrola intalacji ppoż na wysokości

Dlaczego jest to ważne?

W dużych obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przebywają nierzadko osoby o różnej sprawności fizycznej. Groźne dla zdrowia i życia gazy powstające pod wpływem spalania niektórych materiałów mogą zwiększyć liczbę poszkodowanych, dlatego odpowiednio zaprojektowana droga ewakuacyjna ze sprawną i wydajną wentylacją to nierzadko kwestia życia i śmierci. W razie zagrożenia pożarem liczy się każda sekunda, a skuteczność akcji ratunkowej zależna jest m. in. właśnie od zastosowanych w budynku systemów przeciwpożarowych.

Postaw na jakość

Odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku ponosi jego właściciel lub zarządca. Osoby te poszukując odpowiedniej firmy zajmującej się montażem systemów ppoż powinni więc sprawdzić czy wybrany usługodawca ma doświadczenie w tego typu pracach, a także czy posiada odpowiednie uprawnienia. Pracownicy firmy Teton specjalizują się w momntażu instalacji przeciwpożarowej i tryskaczy, odbywają niezbędne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje, a uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego to dodatkowa gwarancja, że prace na wysokościach oraz montaż systemów przeciwpożarowych odbędą się sprawnie  i zgodnie z najwyższymi standardami.

2018-02-06