Artykuły › Od czego zależy ochrona przeciwpożarowa budynków?

Od czego zależy ochrona przeciwpożarowa budynków?

Spełnianie wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest jednym z ważniejszych aspektów podczas projektowania, prowadzenia prac budowlanych oraz użytkowania budynków. Aby zapewnić ochronę na odpowiednim poziomie należy używać odpowiednich materiałów oraz technik robót budowlanych.

Odporność ogniowa

Gdy budynek jest już oddany do użytku, to bardzo ważne jest utrzymywanie wszystkich elementów systemu ochrony przeciwpożarowej w odpowiednim stanie. W tym artykule zaprezentujemy podstawowe informacje dotyczące zabezpieczenia budynku przed działaniem ognia.

Bierna ochrona przeciwpożarowa

Ten rodzaj ochrony polega na takim projektowaniu oraz wykonaniu budynku, aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru oraz jego rozprzestrzenianie się. Bardzo ważną rolę odgrywają materiały budowlane o odpowiedniej klasie ognioodporności. Ściany i dach powinny być tak wykonane, aby w przypadku pożaru spowolnić rozprzestrzenianie się ognia oraz zapobiec zawaleniu się budynku. Na przykład w przypadku budowy domu szkieletowego warto jest zastosować innowacyjny system ogniowego zabezpieczenia drewnianych konstrukcji nośnych, charakteryzujący się nieskomplikowanym montażem, a także odpornością na ogień. Więcej na temat tego rozwiązania przeczytasz tutaj http://www.siniat.pl/pl-pl/aktualnosci/nida-drewno.

W bierniej ochronie przeciwpożarowej budynków bardzo istotną rolę gra też właściwe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych. Przejścia rur oraz kabli powinny być uszczelnione specjalnymi masami, czy obręczami lub innymi elementami, które spowalniają rozprzestrzenianiu się pożaru. Cały budynek powinien być podzielony na strefy pożarowe oddzielone od siebie przegrodami ogniotrwałymi. Dzięki temu pożar w jednej strefie nie zniszczy całego obiektu.

Bardzo ważne jest również odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń oraz budynków względem siebie. Przykładowo magazyny z materiałami łatwopalnymi powinny być oddalone od innych budynków, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się pożaru. Konieczne jest też odpowiednie rozplanowanie, wykonanie i oznakowanie pomieszczeń, w których jest zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu. Podczas użytkowania budynku konieczne jest ciągłe utrzymywanie instalacji elektrycznej w stanie wykluczającym przypadkowe iskrzenie lub zwarcie.

Czynna ochrona przeciwpożarowa

Tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na takie projektowanie budynku, aby ułatwić ewakuację w przypadku pożaru. Bardzo ważne jest też odpowiednie rozmieszczenie gaśnic,  hydrantów i urządzeń alarmujących. Do czynnej ochrony przeciwpożarowej budynków należy też takie rozplanowanie otoczenia budynku, aby ułatwić służbom pożarniczym gaszenie ognia.

2017-02-28