Odległość wiatraków od domów skreślona w ustawie

Odległość wiatraków od domów skreślona w ustawie

W czwartek 5 czerwca 2014 roku, podczas prac podkomisji nadzwyczajnej z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został wykreślony przepis przewidujący m.in. zakaz budowy elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 500 kW w odległości mniejszej niż 3 km od zabudowań mieszkalnych oraz terenów leśnych.

Podkomisja nadzwyczajna rozpatrywała poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W projekcie wnoszono zakaz budowy elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 500 kW w odległości mniejszej niż 3 km od zabudowań mieszkalnych oraz terenów leśnych. Ta poprawka nie została przyjęta przez podkomisję nadzwyczajną, która ponadto wykreśliła z projektu ustawy artykuł 4 jako zbędny.

Jednocześnie na Komisji Infrastruktury ma być zgłoszona poprawka do artykułu 3, który mówi, że elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 500 kW oddane do żytkowania przed dniem wejścia w życie ustawy mają być dostosowane do art. 1 projektu ustawy w terminie do końca 2017 roku. Poprawka ma wydłużyć wskazany termin do końca 2019 roku.