Podłogi i posadzki

Podłogi i posadzki - sprawdź stan techniczny

Posadzka - uszkodzenia spowodowane obciążeniem

Podłogi w pomieszczeniach powinny spełniać takie warunki jak równość i gładkość powierzchni, elastyczność, odporność na ścieranie, łatwość czyszczenia i mycia oraz ciepłochłonność.

Oceny podłóg i posadzek dokonaj w warunkach, jakie odpowiadają normalnemu użytkowaniu.

Jeżeli w pomieszczeniu osoby będą przebywały w pozycji stojącej, podłogi oglądaj stojąc.

Jeśli natomiast jest to rodzaj pomieszczenia, w którym osoby będą przebywały siedząc, także w takiej pozycji przeprowadź oględziny.

Oświetlenie, podczas sprawdzenia, nie powinno odbiegać od typowego.

Do najczęstszych wad podłóg pokrytych wykładziną dywanową zalicza się: sfalowania wykładziny, odstawanie od podłoża i tzw. "poduszki powietrzne".

Sprawdź stan techniczny posadzek

Podczas sprawdzania posadzek z ceramicznych płytek wykładzinowych, należy zwróć uwagę na następujące szczegóły:

  1. grubość spoin i nierówności pionowe, które mogą powodować potknięcia osób przebywających w pomieszczeniu;
  2. wybrzuszenia, które są powodowane długotrwałym schnięciem podłoża; potwierdzeniem istniejących wybrzuszeń są rysy w spoinach skrajnych płytek;
  3. puste odgłosy podczas chodzenia po posadzce w obuwiu o twardych zelówkach świadczą o tym, że w tych miejscach płytki nie zostały starannie przyklejone.

Posadzki z deszczułek i mozaiki z desek wymagają podczas układania suchego podłoża, aby nie rozeschły się, co wymagałoby powtórnego ułożenia.

Pojawiającym się problemem przy zastosowaniu drewna jako wykładziny podłogowej są jego właściwości sorpcyjne. W lecie, przy dużej wilgotności i wysokiej temperaturze, zawartość wilgoci w drewnie wynosi ok. 15%, natomiast w sezonie grzewczym maleje do 8%. Powoduje to skurcz i pęcznienie drewna, a co za tym idzie odkształcenia skurczowe. Tego procesu nie da się całkowicie wyeliminować, nawet stosując nowoczesne kleje twardoplastyczne. Otwieranie się szczelin, szerokości do 0.5 mm jest w zasadzie nie do uniknięcia.

Posadzki z polichlorku winylu (z płytek i rulonu) są odporne tylko na krótkotrwałe działanie olejów, rozcieńczonych kwasów i ługów. Nie są w ogóle odporne - jak wszystkie wyroby z PCW - na rozpuszczalniki organiczne: aceton, nitro, stężone kwasy, a także temperaturę powyżej 60°C.

Autor: , Data: