Artykuły › Posadzki przemysłowe żywiczne

Posadzki żywiczne popularne wśród polskich klientów

Posadzki przemysłowe
Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe zawierają w sobie specjalistyczne posypki, w których znajdują się zmieszane elementy cementu i kruszywa. Włączono do nich żywice, których rolą jest zniwelowanie zacierania, dzięki temu posypka po okresie stwardnienia staje się monolitem zawierającym podłoże. Wśród składników podwyższających odporność na procesy ścierania i obciążenia fizyczne znajdują się najczęściej kruszywa o drobnych ziarnach, określanych jako korundowe bądź na bazie minerału nazywanego kwarcem. Do powstania utwardzonej powłoki potrzeba nawet dwukrotnego posypania nawierzchni świeżo położonego betonu właściwą ilością posypki, wraz z jej wtarciem przy pomocy specjalistycznych zacieraczek. Cały proces przebiega mechaniczne. W pierwszym etapie wykorzystywane są zacieraczki talerzowe, a po kilku minutach następuje przejście do łopatkowych.

Posadzki żywiczne krokiem do przodu

Posypki wykorzystywane przy mogą co prawda zwiększyć właściwości ochronne przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi, a nawet przed dostawaniem się do podłoża olejów i tłuszczów. Warto jednak pamiętać, że nie zmienia się w widoczny sposób ich odporność chemiczna. Z tego powodu popularność zyskują Najliczniejszą posadzki żywiczne. Powstałe na bazie spoiw z syntetyków. Wyróżnia się m.in. epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe czy ich połączenia.

Posadzki żywiczne i ich zalety

Wśród głównych zalet związanych z żywicami epoksydowymi jest związana z nimi odporność na agresywne czynniki. Chodzi zarówno o przykłady kwaśne jak i alkaliczne. Wyróżnia się odporność przed roztworami z kwasów nieorganicznych i organicznych. Nie dotyczy to jednak kwasu fluorowodorowego i octowego. Groźne są także roztwory powstałe z soli nieorganicznych i wodorotlenków. Dodatkowo kłopot sprawiają materiały pędne. Wśród negatywów wymienia się wąską odporność wobec substancji utleniających. Mowa o chlorze i kwasie azotowym. Wada nadrabiana jest jednak dużą ochroną przed procesami ścierania, zniszczeniami możliwymi w wyniku uderzeń czy zarysowań, a nawet z powodu promieniowania ultrafioletowego.

Posadzki żywiczne i ich elastyczność

Żywice poliuretanowe, które określa się jako dwuskładnikowe są w rzeczywistości odporne na obciążenia powstałe w wyniku rozcieńczenia kwasów i zasad. Dotyczy to także materiałów pędnych. Szkód nie wyrządzą smary, oleje, wszelkie tłuszcze jak i węglowodory z estrami. Trzeba pamiętam, że w niewielkim stopniu zyskują odporność na stężone zasady przy wysokich temperaturach. Ich zaletą jest wszechstronna elastyczność wraz z wysokimi funkcjami wytrzymałościowymi.

Cechują się także odpornością przed promieniowaniem ultrafioletowym. Z kolei żywice stworzone z poliestrów odznaczają się ochroną przed kwaśnymi substancjami. Ich cenionym plusem w wykorzystaniu jest również odporność przed utleniającymi substancjami chemicznymi takich jak kwas azotowy czy połączenia związków chloru. Wiąże się to jednak z brakiem odporności przed alkaliami. Końcową zaletą jest ich odporność na procesy ścierania i powstające zarysowania.