Prawo budowlane

Prawo budowlane

Przepisy prawa budowlanego. Poznasz dzięki nim definicje m.in. budynków, budowli, remontu czy terenu budowy. Dowiesz się również, jakie wymagania prawne musi spełnić nowy budynek. Oprócz warunków technicznych, przeczytasz także kiedy należy uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej oraz kto może je sporządzić.

Na tej stronie możesz pobrać za darmo ogłoszone akty prawne prawa budowlanego. Dokumenty są w formacie pdf. Bez problemu otworzysz je na swoim komputerze. Zamieszczamy opublikowane ustawy prawa budowlanego, projekty, teksty jednolite ogłaszane przez polskich ustawodawców od 1928 r.

Spis treści

Wstęp do prawa budowlanego

W prawie budowlanym określone są kwalifikacje budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dowiesz się, co to są uprawnienia budowlane, na podstawie których do budowy swojego domu zatrudnisz projektanta, kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Poznasz jakie egzaminy muszą zdać i gdzie możemy sprawdzić przedkładane nam uprawnienia.

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego – uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, projektant, kierownik budowy lub kierownicy poszczególnych robót, a także inspektor nadzoru inwestorskiego, którego zatrudnienie do budowy domu jednorodzinnego jest dobrowolne. Wszyscy oni mają na placu budowy obowiązki i prawa, które są ściśle określone w ustawie.

Pozwolenie na budowę krok po kroku, czyli postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Dowiesz się, które roboty budowlane wymagają zgłoszenia budowy, a które można wykonywać bez jakichkolwiek formalności. Przedstawione są to również dokumenty i miejsca, gdzie należy i w jakim terminie je złożyć.

Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Kiedy i jak zawiadomić o rozpoczęciu budowy. Przeczytasz również o tym, kiedy wystarczy jedynie zgłosić zakończenie budowy, a kiedy będzie Tobie potrzebne pozwolenie na użytkowanie. Co to jest samowola budowlana oraz sposoby i koszty jej legalizacji.

Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki, jakie należą do właścicieli nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. Dowiesz się, kiedy i jakie należy przeprowadzać kontrole techniczne instalacji grzewczych, gazowych czy wentylacji i klimatyzacji. Co oznacza zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części i na jakiej zasadzie można tego dokonać. Na naszej stronie internetowej szczególnie zajmujemy się właśnie tymi zagadnieniami. Zagadnieniami kontroli zajmuje się właśnie nadzór techniczny i inspektor nadzoru budowlanego.

Do pobrania - Akty prawne

Wpis 14 stycznia 2012

Prawo budowlane 2010 r. – listopad

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 216 763; kilobajtów: 211]

Prawo budowlane 2010 r. – maj

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 35 798; kilobajtów: 35]

Prawo budowlane 2009 r. – lipiec

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 417 473; kilobajtów: 407]

Prawo budowlane 2009 r. – styczeń

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 411 386; kilobajtów: 401]

Prawo budowlane 2007 r. – 10 maja 2007

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 29 414; kilobajtów: 29]

Prawo budowlane 2006 r.

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 7 lipca 2004 roku
(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118)
* Data ogłoszenia:2006-09-01
* Data wejścia w życie:2006-09-01
* Data obowiązywania: 2006-09-01

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 329 117; kilobajtów: 321]

Prawo budowlane 2005 r. - tekst ujednolicony

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 372 050; kilobajtów: 363]

Prawo budowlane 1974 r.

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 146 999; kilobajtów: 143]

Prawo budowlane 1961 r.

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 151 856; kilobajtów: 148]

Prawo budowlane 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.
Dz.U.39.34.216
1939-08-26 zm. Dz.U.39.77.514
1946-05-21 zm. Dz.U.46.16.109
1948-07-31 zm. Dz.U.48.35.240
1949-01-21 zm. Dz.U.49.4.20
1958-06-06 zm.wyn.z Dz.U.58.31.138

pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 322 051; kilobajtów: 314]