Artykuły › Przepisy prawne dotyczące rusztowań

Przepisy prawne dotyczące rusztowań

W charakter rusztowań wpisana jest tymczasowość. Nie oznacza to jednak, że są one mniej ważnym elementem w złożonym procesie budowania. Przeciwnie! Stanowią one miejsce pracy wielu osób. Bez rusztowań nie bylibyśmy w stanie budować taki wysokich obiektów. Rusztowania są używane zarówno na etapie budowy, jak i potem podczas remontów i renowacji. Co mówi o nich prawo?

Przepisy prawne dotyczące rusztowań

Ile kosztują wypadki na rusztowaniach?

Rynek budowlany w Polsce to około pół miliona pracowników. Nie wszyscy oni mają styczność z pracą na wysokości rusztowania, jednak nawet wtedy, gdy przyjmiemy, że połowa nigdy nie doświadczyła tego typu pracy, wciąż daje nam to 250 000 osób, które z rusztowaniami są za pan brat. Aby uświadomić sobie skalę, spróbuj wyobrazić sobie niewielkie polskie miasto wojewódzkie – właśnie tyle osób miewa styczność z rusztowaniami i ponosi ryzyko z nimi związane. Jest to bowiem najbardziej obfitujący w wypadki obszar budownictwa.

W czterech na pięciu przypadkach konsekwencje finansowe wypadku z rusztowaniem ponosi społeczeństwo. Wśród tych nieszczęśliwych zdarzeń są zarówno drobne uszkodzenia ciała, jak i poważne, po których pacjent nie może wrócić do pracy, a także – niestety – przypadki zgonów. Średnio jeden wypadek na budowie związany z rusztowaniem kosztuje nas wszystkich ok. 30 000 zł.

Rusztowania w prawie polskim

Nic dziwnego, że włodarze wielu krajów wprowadzają obostrzenia dotyczące pracy z rusztowaniami. W Polsce najważniejszym przepisem jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to nowela rozporządzenia z 1972 r.

Rusztowaniom poświęcono tam aż dwa rozdziały: rozdział 8. – „Rusztowania budowlane i pomosty robocze” oraz rodział 9. – „Roboty na wysokości”. Przedstawione są tam wymagania co do prawa, ergonomii, konstrukcji, BHP w kontekście wszelkich rusztowań i podestów ruchomych na wysokim stopniu ogólności.

Krokiem milowym w bezpieczeństwie pracy na rusztowaniach był przepis z roku 2001. Było to rozporządzenie w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. W przepisie tym ustanowiono konieczność posiadania uprawnień przy budowie rusztowań, a także określono zasady i tryb nadawania uprawnień. Od tamtej pory konstruowaniem rusztowań zajmują się wyłącznie profesjonaliści specjalnie do tego przygotowani, np. www.euro-rusztowania.pl.

2017-04-13