Artykuły › Rodzaje nagrzewnic dla agrobiznesu

Rodzaje nagrzewnic dla agrobiznesu

Producenci ze wszystkich branż dążą do uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Chcemy używać jak najbardziej wydajnego sprzętu na budowach, przy produkcji, uprawach i w hodowli. Dawniej żaden hodowca nie pomyślałby o zapewnieniu idealnej temperatury, czy wilgotności powietrza w swoim gospodarstwie, a dziś to standard. Standard wyznaczany przez przepisy Unii Europejskiej, ale także przez chęć uzyskania jak najlepszych efektów. Opowiemy o tym na przykładzie nagrzewnic i chowu drobiu.

Osuszacz

Optymalne warunki chowu

W temacie optymalnych warunków i sprzętów do tego stosowanych można generalizować, chcemy jednak omówić temat na jednym, wybranym przykładzie - kurcząt. Od dawna wiadomo, że jednym z czynników, który wpływa w istotny sposób na efektywność chowu, jest zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w otoczeniu.

Kurczęta utrzymują temperaturę na różnym poziomie w ciągu 6-tygodniowego cyklu chowu, w zależności od stopnia rozwoju. W początkowej fazie rozwoju zwierząt temperatura w kurniku powinna być utrzymywana na poziomie 32ºC. Redukuje się ją w kolejnych tygodniach do osiągnięcia temperatury na poziomie 20-22ºC. Poza temperaturą równie ważna jest wilgotność powietrza. Optymalne warunki to wilgotność na poziomie 55-75%. Wysoka wilgotność jest niekorzystna, ponieważ powoduje gnicie ściółki. Istotna jest zatem wentylacja, ponieważ głównym źródłem pary wodnej są same kurczęta.

Ogrzewanie i nagrzewnice

Ze względu na powierzchnię i potrzebną wysoką temperaturę, do ogrzewania kurników potrzebujemy urządzeń, które w krótkim czasie dostarczą duże ilości ciepła. Nadają się do tego nagrzewnice powietrza. Nagrzewnice powietrza wymuszają jego ruch, przez co zwiększa się współczynnik przejmowania ciepła między powietrzem a wymiennikiem - dowiadujemy się w wypożyczalni sprzętu budowlanego Ramirent, gdzie możemy zasięgnąć porad na temat tego typu urządzeń.

Powietrze dodatkowo wprawione jest w ruch, zatem równomiernie rozchodzi się po całym obiekcie. Do ogrzewania dostępne są nagrzewnice gazowe, olejowe i wodne. Przy pierwszych dwóch rodzajach ogrzewania do procesu spalania wykorzystywany jest tlen. Nie powinien być on pobierany z wnętrza obiektu, ponieważ nastąpi wówczas wzrost wilgotności powietrza. Wybierając nagrzewnicę gazową lub olejową należy mieć to na uwadze lub zdecydować się na optymalne rozwiązanie – nagrzewnicę wodną.

2017-04-23