Artykuły › Rozwiązanie systemowe przy budowie domu jednorodzinnego

Rozwiązanie systemowe przy budowie domu jednorodzinnego

Rozwiązania systemowe to bez wątpienia cecha charakterystyczna nowoczesnego budownictwa. Jednym z pierwszych systemów budowlanych była technologia Ytong, która modernizowana i uzupełniana jest rozwiązaniem zapewniającym inwestorom niezwykle ciepły i zdrowy dom.

Rozwiązanie systemowe przy budowie domu jednorodzinnego
Ytong 227

Budowanie systemowe, to rozwiązanie, w którym podczas wznoszenia budynku stosujemy rekomendowane w ramach jednego systemu materiały budowlane, najczęściej są to materiały oferowane przez jednego producenta. Budowanie systemowe oparte jest o specjalnie opracowane kompilacje materiałów budowlanych.

Stosując podczas rozwiązania systemowe sprawiamy, że wszystkie wykorzystane materiały budowlane są do siebie idealnie dopasowane pod względem technicznym oraz pod względem estetycznym.

Rozwiązania systemowe są gwarancją przyszłego komfortu mieszkańców domu, w którym zostały wdrożone. Szczególnie niezastąpione bywają rozwiązania systemowe w domach energooszczędnych, gdyż umożliwiają osiągnięcie wymaganej izolacyjności termicznej w obrębie całego budynku. Zastosowanie podczas budowy ścian materiałów systemowych z pewnością pozwoli zadbać o parametry cieplne domu.

Ytong 220
Ytong 220

Zmorą każdego obiektu budowlanego są mostki termiczne, które są miejscami w ścianach i stropach umożliwiającymi niekontrolowaną ucieczkę ciepła z budynku. Chociaż mostki termiczne powstają na ogół na wskutek błędów wykonawczych, to jednak towarzyszą budynkom, w których połączono wiele różnych technologii budowlanych, co w praktyce oznacza obiekty, w których zastosowano obok siebie różne, często niedopasowane materiały budowlane.

Rozwiązanie systemowe Ytong stworzone zostało w taki sposób, żeby ułatwić i przyspieszyć prace wykonawcze. Stosując w ramach technologii Ytong jednorodne bloczki, nadproża, kształtki U, elementy docieplenia wieńca oraz stropy wykonawca połączy je wzajemnie szybko i skutecznie. Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby wykluczyć możliwość pojawienia się mikroszczelin w miejscu ich łączeń, czyli mostków termicznych.

Jednorodna materiałowo ściana umożliwia lepsze zabezpieczenie miejsca często charakteryzujących się pojawianiem mostków termicznych. Mogą to być ościeża okien, łączenia ściany z balkonem, czy fundamentami. Mostki termiczne w ścianie jednowarstwowej pojawiają się często w miejscu styków bloczku z niesystemowym nadprożem. Zaleca się więc w systemie Ytong do wykonania nadproża zastosować dedykowane prefabrykowane belki nadprożowe. Nadproża systemowe mają izolacyjność termiczną zbliżoną do izolacyjności termicznej bloczków ściennych. Podobnie, jak z nadprożem, jest też z zastosowaniem w ścianie jednowarstwowej elementu docieplenia wieńca.

Ytong 199
Ytong 199

W systemie budowlanym Ytong gotowe elementy, takie jak stropy są dostarczane na budowę już dopasowane wymiarowo do projektu budynku. Jeśli więc chcemy uniknąć niespodzianek podczas trwania inwestycji budowlanej oraz zapewnić komfort cieplny przyszłym mieszkańcom domu, to powinniśmy korzystać z rozwiązań systemowych.