Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne - kontola stanu technicznego

Ściana zewnętrzna - Konstrukcja

Podczas kontrolowania stanu technicznego ścian szczególną uwagę zwróć na to, czy nie występują wady polegające na:

  1. wychylaniu się z pionu ścian lub pękaniu ich elementów;
  2. pojawieniu się znacznych rys (niewłoskowatych), pęknięć połączonych z ubytkami i rozwarstwieniem materiału konstrukcyjnego na złączach elementów prefabrykowanych, spękań i odpadania faktur i tynków;
  3. występowaniu rdzawych wykwitów i innych oznak korozji zbrojenia i betonu od strony zewnętrznej i wewnętrznej ściany;
  4. pęknięciach konstrukcyjnych płyt balkonowych, stanu balustrad balkonowych oraz obróbek blacharskich;
  5. przemarzaniu ścian, objawiającym się wykropleniami i oszronieniami na wewnętrznej płaszczyźnie ściany;
  6. przeciekami opadów atmosferycznych do pomieszczeń użytkowych przez materiał ściany, złącza pionowe i poziome elementów prefabrykowanych, przez stolarkę, przez połączenie stolarki zewnętrznej z ościeżami prefabrykatów.

Sprawdź stan blacharki, ślusarki i stolarki

Ponadto w czasie kontroli ścian zewnętrznych zwróć uwagę na stan balustrad, ślusarki oraz stolarki.

Stolarka i ślusarka wymagają regularnej konserwacji.

Przyspieszone zużycie stolarki drewnianej, malowanej, a tym samym jej niszczenie, następuje w przypadku braku okitowania szyb, nieprawidłowego odprowadzania wody. Nieprawidłowe odprowadzanie wody powoduje również zamakanie ścian zewnętrznych.

Zużycie faktury elewacyjnej spowodowane jest przez nieprawidłowe odprowadzenie wody przez rynny, rury i parapety lub ich zniszczenie.

Musisz wymienić obróbki lub je naprawić. Zniszczona blacharka powoduje zacieki ścian, zagrzybienie i przemarzanie.

Uzupełnij ubytki na krawędziach prefabrykatów, a zestarzałą powłokę malarską - odnów.

Autor: , Data: