Przegląd budowlany

Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego – co powinna zawierać?

Marcin Wójcik, 28.02.2023 r.

Umowa sprzedaży nieruchomości to jeden z najważniejszych dokumentów, które określają warunki kupna i sprzedaży wymarzonego mieszkania. Tego typu umowa dla swojej skuteczności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W tym artykule omówimy, co powinna zawierać umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, a jeśli masz wątpliwości zwróć się po pomoc do prawnika od nieruchomości.

Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego – co powinna zawierać?

Podstawowe informacje w akcie notarialnym

Umowa sprzedaży nieruchomości powinna zawierać podstawowe informacje na temat nieruchomości, m.in. adres nieruchomości, numer księgi wieczystej, powierzchnię nieruchomości oraz informacje o sprzedającym i kupującym. W przypadku nieruchomości objętych spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, powinien znaleźć się opis tego rodzaju prawa i jego warunków. Ważnym elementem aktu notarialnego jest również opis stanu prawnego nieruchomości, co pozwala uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Opis stanu prawnego nieruchomości

Przedmiotowy opis powinien obejmować informacje na temat wszystkich ograniczeń prawnych dotyczących nieruchomości, takich jak zastaw, hipoteka czy ograniczone prawa rzeczowe. Ważnym elementem opisu stanu prawnego jest również informacja o ewentualnych postępowaniach sądowych lub administracyjnych, które dotyczą nieruchomości. Dzięki temu kupujący może mieć pewność, że nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi problemami prawnymi. Dla własnego bezpieczeństwa warto zlecić analizę stanu prawnego nieruchomości.

Opis stanu technicznego nieruchomości

W opisie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące ogólnego stanu nieruchomości oraz jej wyposażenia. Dodatkowo powinien zawierać informacje na temat stanu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz grzewczej. Ważnym elementem opisu stanu technicznego jest również informacja na temat ewentualnych wad technicznych, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości.

Opis warunków sprzedaży

W opisie warunków sprzedaży powinny znaleźć się informacje na temat ceny, terminu płatności, terminu przekazania nieruchomości, a także informacje dotyczące sposobu dokonania płatności. Ważnym elementem opisu warunków sprzedaży jest również informacja na temat kosztów związanych z przekazaniem nieruchomości, takich jak koszty notarialne, koszty wpisu do księgi wieczystej czy podatki.

Zobowiązania kupującego i sprzedającego

Akt notarialny powinien również zawierać zobowiązania kupującego i sprzedającego. Kupujący powinien zobowiązać się do dokonania płatności zgodnie z warunkami umowy, a także do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych formalności związanych z nabyciem nieruchomości. Sprzedający z kolei powinien zobowiązać się do przekazania nieruchomości w stanie zgodnym z opisem zawartym w akcie notarialnym.

Podsumowanie

Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego powinna zawierać wiele istotnych elementów, w tym m.in.  opis stanu prawnego i technicznego nieruchomości, warunki sprzedaży oraz zobowiązania kupującego i sprzedającego. Dzięki tym informacjom kupujący ma pewność, że nabywa nieruchomość bez niepotrzebnego ryzyka i kosztów związanych z ewentualnymi problemami prawnymi czy technicznymi. Z kolei sprzedający ma pewność, że sprzedał nieruchomość w sposób transparentny i bezpieczny dla obu stron umowy. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego jest niezbędne dla każdej transakcji sprzedaży nieruchomości.