Rekuperacja - Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Rekuperacja - Wentylacja mechaniczna
Rekuperacja - Wentylacja mechaniczna

Sprawna wentylacja odgrywa ważną rolę w każdym budynku. Jeżeli wymiana powietrza ze zużytego na nowe jest zakłócona, występuje szereg niepokojących objawów takich jak np. pleśń na ścianach czy woda skraplająca się na szybach, nie wspominając o pogorszeniu samopoczucia osób przebywających w takim budynku.

Rekuperacja – energooszczędne rozwiązanie

W zakresie systemów wentylacyjnych dostępne są zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne rozwiązania. Do tych pierwszych zalicza się wciąż niezwykle popularna wentylacja grawitacyjna, natomiast do drugiej grupy należy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła określana również mianem rekuperacji. O rekuperacji mówi się głównie w kontekście budownictwa energooszczędnego i pasywnego, wskazując jednocześnie na to, by taką instalację uwzględnić w możliwie najwcześniejszej fazie projektowania budynku. Wynika to z tego, że potrzebne jest równoczesne wdrożenie innych rozwiązań, które także przyczyniają się do poprawy bilansu energetycznego budynku.

Montaż wentylacji mechanicznej w starym budynku

Czy w związku z powyższym wentylacja mechaniczna jest przypisana jedynie nowym budynkom? Otóż nie – i w starszych obiektach jej montaż jest możliwy, aczkolwiek to bardziej skomplikowany i kosztowniejszy proces. Przede wszystkim zadanie te należy powierzyć profesjonalistom – obecnie na rynku przybywa firm, przedmiotem działalności których jest właśnie czy innych dużych miastach można je znaleźć bez problemu.

Decydując się na montaż wentylacji mechanicznej w starszym budynku, trzeba liczyć się z koniecznością przeprowadzenia w nim remontu – niezbędne jest bowiem odpowiednie ułożenie kanałów wywiewnych i nawiewnych. Ważną kwestią jest również wybór rekuperatora – tutaj zaś pojawiają się opcje takie jak modele:

 • krzyżowe – składają się z ułożonych prostopadle względem siebie kanałów nawiewnych i wywiewnych, ich sprawność wynosi ok. 70 proc.,
 • obrotowe – składają się z ułożonych w kształt walca rurek o niedużej średnicy, osiągają sprawność rzędu 80 proc.,
 • krzyżowo-przeciwprądowe – strumień przepływającego w nich powietrza częściowo przyjmuje formę krzyżową, a częściowo przeciwprądową; rekuperatory te cechuje największa wydajność sięgająca aż 90 proc.

Ostateczny koszt inwestycji jest uzależniony od wielu czynników, w tym od:

 • ceny rekuperatora,
 • długości oraz rodzaju kanałów wentylacyjnych – mogą być wykonane ze stali bądź z polietylenu,
 • centrali sterowania,
 • dodatkowych elementów instalacji takich jak np. urządzenie jonizujące powietrze.

Korzyści płynące z rekuperacji

Czy opłaca się ponieść te nakłady? Zdecydowanie tak, ponieważ wentylacja mechaniczna przynosi szereg korzyści, spośród których wymienia się:

 • niższe koszty ogrzewania – nawet kilkukrotnie w porównaniu z budynkami wentylacją grawitacyjną,
 • poprawę stanu technicznego budynku – nie ma problemów z pleśnią i grzybem na ścianach etc.,
 • polepszenie samopoczucia – osoby przebywające w budynku wyraźnie zauważają poprawę komfortu cieplnego i klimatycznego, co jest zasługą powietrza lepszej jakości.
 • izolowanie zewnętrznych hałasów,
 • sprawne działanie niezależnie od pory roku oraz warunków pogodowych.

Zobacz też: