› Wentylacja w budynku

Działająca wentylacja

wentylacja
Wentylacja

Okresowe sprawdzenie przewodów wentylacyjnych

Wykonując kontrolę przewodów wentylacyjnych sprawdź:

 1. Przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem;
 2. Przewody i elementy uzbrojenia w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz pralniach, suszarniach itp. pomieszczeniach;
 3. Przewody w lokalach wraz z ich uzbrojeniem;
 4. Urządzenia w lokalach nie przewidziane dokumentacją projektową, pod kątem ich zgodności z wymaganiami przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowników;
 5. Wszelkie urządzenia z mechanicznym napędem, służące do usuwania powietrza, przyłączone do przewodów wentylacyjnych obsługujących więcej niż jeden lokal powinny być zdemontowane; użytkowników lokali, w których znajdują się takie urządzenia, należy poinformować o obowiązujących przepisach oraz zagrożeniu wynikającym z funkcjonowania tego typu urządzeń (możliwość zatrucia tlenkiem węgla);
 6. Trzony wentylacyjne w przestrzeni poddasza oraz ponad dachem wraz z ich uzbrojeniem;
 7. Dojścia do kominów, włazy, drabiny, ławy kominiarskie.

W czasie kontroli zwróć uwagę na szczelność obsadzenia rozet, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych i wyczystnych, obciążenia ścianek przewodów przez zawieszone przybory sanitarne lub inne elementy wyposażenia pomieszczeń.

Równocześnie z kontrolą przewodów wywiewnych sprawdzaj otwory nawiewne w pomieszczeniach pamiętając, że:

 1. Łazienki i kuchnie powinny posiadać otwory nawiewne o wolnej powierzchni ok. 200 cm2, wykonane w dolnej części drzwi;
 2. W.C. powinny posiadać otwory nawiewne o wolnej powierzchni ok. 150 cm2, wykonane w dolnej części drzwi;
 3. Spiżarnie podokienne powinny posiadać otwory nawiewne w ścianie zewnętrznej, zaopatrzone w kratkę wentylacyjną o powierzchni brutto około 150 cm2.

Co to jest wentylacja?

Wentylacja to cyrkulacja (czyli przepływ, wymiana, ruch, obieg, krążenie) powietrza pomiędzy pomieszczeniami budynku a przestrzenią zewnętrzną. Wentylacja to wymiana powietrza , czyli usuwanie zużytego, zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń i dostarczanie na jego miejsce powietrza świeżego.

Powietrze świeże to mieszanina gazów o naturalnej zawartości tlenu i innych składników niezbędnych dla oddychania i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Powietrze zużyte to mieszanina gazów o niskiej zawartości tlenu i wysokiej zawartości dwutlenku węgla i pary wodnej oraz dodatkowych zanieczyszczeń (dym, opary substancji szkodliwych, pyły itp).

Procesy zużywające tlen zawarty w powietrzu, produkujące dwutlenek węgla i parę wodną to oddychanie i spalanie (gotowanie, ogrzewanie). Również inne czynności lub przedmioty w domu mogą powodować emitowanie szkodliwych oparów lub pyłów. Właściwa wentylacja pomieszczeń w budynku jest niezbędna dla komfortu i zdrowia mieszkańców (ludzi, zwierząt, roślin) oraz dla utrzymania dobrej kondycji budynku!

Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna czyli naturalny ruch powietrza (wiatr, przeciąg). Zapewni nam wymianę powietrza w pomieszczeniu bardzo nieszczelnym (szałas, wiata, brak okien i drzwi) i raczej nie ogrzewanym. Dzisiaj praktycznie nie stosowana w budynkach mieszkalnych.

Wentylacja grawitacyjna

Działanie oparte jest na zjawisku fizycznym zwanym ciągiem kominowym lub efektem kominowym, które polega na ruchu gazów ku górze (powietrza lub spalin) w kominie (czyli kanale pionowym ). Ciąg kominowy powstaje na skutek różnicy ciężaru właściwego powietrza ciepłego – w pomieszczeniu (mniejszy ciężar właściwy) i powietrza zimnego – na zewnątrz (większy ciężar właściwy) Lżejsze gazy unoszą się do góry, co powoduje powstanie w dolnej części komina obszaru niższego ciśnienia (podciśnienia).W ten sposób z pomieszczeń usuwane jest ciepłe powietrze, a na jego miejsce napływa (jest zasysane) powietrze zimne, z zewnątrz.

Wentylacja grawitacyjna ma zmienną skuteczność (często mniejszą od potrzeb), zależną od pory roku i warunków atmosferycznych. Mogą wystąpić tak zwane wsteczne ciągi w kanałach wentylacyjnych, powodujące zamiast wywiewania, nawiewanie powietrza do pomieszczeń. Wentylacja grawitacyjna, w domu energooszczędnym, pasywnym lub poddanym termomodernizacji czyli uszczelnieniu nie będzie działała!

Wentylacja hybrydowa

Powstała jako ulepszenie wentylacji grawitacyjnej, w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza w budynku niezależnie od pogody, pory dnia czy roku. Jest połączeniem instalacji grawitacyjnej z mechaniczną, ciąg kominowy jest wspomagany lub zastępowany ciągiem mechanicznym – wentylatorami, które są sterowane przez układ sprzężony z rożnymi czujnikami monitorującymi parametry pracy instalacji. Instalacja może pracować w trybie naturalnym lub mechanicznym. Wentylacja hybrydowa, podobnie jak grawitacyjna nie będzie działać w szczelnym budynku bez zapewnienia dopływu powietrza z zewnątrz do wentylowanych pomieszczeń!

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja wywiewna

Centralny wentylator usuwa zanieczyszczone powietrze z budynku kanałami wywiewnymi, a świeże powietrze zewnętrzne napływa do pomieszczeń przez nieszczelności budynku.

Wentylacja nawiewno-wywiewna

Z dwoma wentylatorami zapewniającymi zarówno napływ powietrza, jak i jego usuwanie odpowiednio kanałami nawiewnymi i wywiewnymi. Zapewnia pełną kontrolę nad wymianą powietrza również w pomieszczeniach szczelnych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna wyposażona w wymiennik ciepła (rekuperator) pozwalający na wymianę ciepła pomiędzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym, co poważnie zmniejsza straty cieplne budynku. Jej działanie może być połączone i zsynchronizowane z innymi instalacjami i urządzeniami (filtrami, ogrzewaniem, klimatyzacją, pompą ciepła, gruntowym wymiennikiem ciepła). Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, to instalacja w którą musisz wyposażyć swój dom energooszczędny lub pasywny.

Zła wentylacja

 1. wyczuwalny podwyższony poziom wilgotności powietrza lub wykraplanie się pary wodnej na szybach oraz innych powierzchniach w pomieszczeniu; występowanie grzybów i pleśni na ścianach i oknach;
 2. występowanie ciągu wstecznego powietrza czyli wwiewanie powietrza do pomieszczenia przez kratki wentylacyjne;
 3. objawy dotyczące mieszkańców : częste bóle głowy, zmęczenie,podrażnienie błon śluzowych, choroby układu oddechowego, alergie. (Zespół tych objawów nazwano syndromem chorych budynków (SBS – Sick building syndrome) i określono jako wystąpienie przykrych dolegliwości związane z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu))
2013-06-01