Wyrok NSA z 19.02.2002 r.

Zakres utrzymania obiektu budowlanego

Obiekty budowlane powinny być projektowane, budowane i utrzymywane zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający m.in. bezpieczeństwo ludzi i mienia, ochronę środowiska, warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a także ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. SA/Rz 932/2000)