Artykuły › Zabezpieczanie wykopów szerokoprzestrzennych

Zabezpieczanie wykopów szerokoprzestrzennych

Obecnie przed budownictwem stoją pewne ograniczenia związane szczególnie z normami prawa budowlanego i nie tylko. Obostrzenia prowadzą do tego, że wykonując prace budowlane należy ograniczyć do minimum niepożądany wpływ robót na sąsiednie parcele oraz środowisko naturalne. Dlatego w nowoczesnym budownictwie stosuje się różne zabezpieczenia ograniczając niekorzystne działanie.

Zabezpieczanie wykopów szerokoprzestrzennych

Rodzaje konstrukcji zabezpieczających wykopy

Do obudowywania wykopów używa się w zależności od potrzeb różnego rodzaju konstrukcji. Dobiera się je w zależności od parametrów gruntu jak również od założeń w projekcie budowlanym. Głównie stosowane są:

  • Ścianka berlińska
  • Ścianka szczelna inaczej ścianka z grodzić stalowych
  • Palisada z pali bądź mikropali

W przypadku konieczności zapewnienia stateczności zabezpieczenia stosuje się gwoździowanie bądź elementy rozpierające, które mają za zadanie stabilizować konstrukcję.

Ścianka berlińska

Jest to konstrukcja tymczasowa, której niewątpliwą zaleta jest szybkość jak i prostota montażu. Poza tym jest stosunkowo tanim sposobem zabezpieczania skarp wykopów. Wykonuje się ją wprowadzając w grunt pionowe słupy np. dwuteowniki a następnie spina się je tzw. opinką. Ta ostatnio może być w zależności od potrzeb drewniana bądź metalowa lub betonowa. W razie konieczności, szczególnie przy głębszych wykopach, stosuje się w celu wzmocnienia konstrukcji elementy rozpierające albo kotwienie.

Ściany szczelne

Wykonywanie wykopu, zwłaszcza na gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej, wymaga zabezpieczenia wykopu przed przesiąkaniem wody. Dla uzyskania zadowalającej szczelności tworzy się odpowiednią ochronę. Wbija się w grunt pionowe konstrukcje ścianek szczelnych tzw. brusy łączone zamkami. Dość często ten rodzaj zabezpieczenia jest stosowany jako stały element konstrukcji fundamentu budowli. Ponadto ścianka szczelna kształtuje warunki hydrologiczne w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentu poprzez zapobieganie wymywaniu ziaren piasku.

Palisady

Są to konstrukcje wykonywane w technologii CFA. Stanowią one najczęściej rodzaj konstrukcji oporowych ścian wykopów. Znacznie częściej mają zastosowanie w wykopach głębokich. Jest to konstrukcja tracona, stanowi ona zazwyczaj  część konstrukcji fundamentów, przyczółków mostowych czy ściany podziemnych kondygnacji. W zależności od potrzeb ustawia się pale zachodzące albo stycznie gdy nie wymagana jest szczelność. Co drugi pal jest zbrojony wewnątrz za pomocą zbrojenia miękkiego albo kształtownika.

Każdorazowe przeprowadzanie prac wymaga oczywiście odpowiednich projektów. Ponadto konstrukcje ziemne budowlane wymagają dodatkowego aneksu do projektu budowlanego, gdzie zawarte są wytyczne dotyczące całości prac zabezpieczających. Powyżej opisane zostały przykładowe konstrukcje,. Ich wybór jest uzależniony od wielu czynników m.in. od charakteru obiektu budowlanego jak i parametrów gruntu czy zagospodarowania sąsiednich parceli.

Źródła:

2018-02-10