Artykuły › Znaczenie odzieży ochronnej w przestrzeganiu zasad BHP

Znaczenie odzieży ochronnej w przestrzeganiu zasad BHP

Warto nadmienić fakt, iż bezpieczeństwo i higiena pracy to jedne z najważniejszych aspektów związanych z realizacją swoich obowiązków zawodowych. Bez optymalnych procedur w zakresie BHP oraz wykorzystania wielu narzędzi ochronnych, istniałoby ryzyko wysokiego narażenia pracowników na czynniki szkodliwe lub wypadek w pracy. Obecnie segment sklepów z odzieżą i artykułami BHP został bardzo rozbudowany, co ma istotne znaczenie dla realizacji profesjonalnych zadań BHP przez pracodawców, jak i przez osoby działające w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub umowy zlecenia.

Odzież ochronna w BHP

Jakiego rodzaju odzież BHP można zastosować?

W zależności od stanowiska pracy, istnieją zróżnicowane czynniki i narażenia na wypadek w pracy. Dlatego też nie do każdej pracy potrzebne są np. wodoodporne buty robocze, przyłbice lub kaski. Dostosowanie odzieży ochronnej do zarejestrowanych przez komisje bhp czynników szkodliwych gwarantuje pracownikowi wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu w pracy.

Biorąc pod lupę konkretne przykłady odzieży i obuwia ochronnego – np. wodoodporne buty robocze, trzeba wskazać na istotne parametry, które musi spełniać takowe obuwie. W kontekście pracy w mokrym otoczeniu i ewentualnej ekspozycji na wodę lub inne związki chemiczne w pracy koniecznością okazuje się optymalizacja obuwia roboczego. W tej konkretnej sytuacji trzeba wskazać na choćby odporność obuwia na przykład na kwasy, zasady oraz nacisk. Obuwie wodoodporne jest najczęściej gumowane, odizolowane od otoczenia. Dla zachowania bezpieczeństwa każdy z butów ma również odpowiednią podeszwę, najczęściej wykonaną z antypoślizgowej, porowanej gumy.

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad BHP?

Brak realizacji zadań przez pracodawcę lub pracowników w zakresie BHP jest sporym wykroczeniem, do którego ścigania powołani mogą być zakładowi inspektorzy ds. BHP oraz przedstawicielstwa Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Każdemu nieprzestrzegającemu zasad BHP, w tym pracodawcy, który np. nie zapewnia odzieży i obuwia o odpowiednich parametrach grozi upomnienie, kara finansowa, a nawet bardziej zaawansowana odpowiedzialność karna – przy rażących naruszeniach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlatego też warto wyposażyć swoich pracowników lub siebie samego we właściwe artykuły – nie tylko wodoodporne buty robocze. Warto sprawdzić, na jakie czynniki są nasi pracownicy narażeni i co trzeba wdrożyć w firmie, aby spełnione były wszelkie kryteria jakościowe dotyczące środków ochrony osobistej. Warto skonsultować się w tej sprawie ze specjalistycznymi firmami – na przykład: kruko.pl, gdzie uzyskamy wsparcie w zakresie doboru artykułów BHP.

2018-09-28