Korzyści, jakie niosą ze sobą nowoczesne kotły ekologiczne

Kotły ekologiczne bardzo mocno zmniejszają emisję zanieczyszczeń dostarczanych do środowiska. Najwięcej szkodliwych substancji produkują piece i urządzenia grzewcze nie właściwie opalane lub stare. Substancje szkodliwe emitowane do środowiska między innymi zakwaszają wody, deszcze i przyczyniają się do zaostrzenia smogu.

Kotły ekologiczne a smog

Okna i ich rodzaje

Wprawienie nowych okien to każdorazowo spore przedsięwzięcie. Niezależnie od tego, czy dotyczy ono okien wstawianych do zupełnie nowego budynku, czy też wymiany okiennic, które były wstawione dotychczas. Wybór produktów na rynku jest szeroki, dzięki czemu możliwe jest ich dobranie odpowiednio do potrzeb i możliwości.

Rodzaje okien

Kontenery biurowe – skuteczny sposób na zapewnienie mobilnej przestrzeni pracowniczej

Coraz częściej możemy się spotkać z małymi punktami banków, czy rozmaitych placówek handlowych, które korzystają z przenośnych kontenerów. Dzięki ich konstrukcji możemy zapewnić odpowiednią ilość miejsc pracy, które niekoniecznie muszą znajdować się w obrębie siedziby firmy. Kontenery biurowe mają wszelkie cechy normalnego pomieszczenia, plus oferują niezwykłą mobilność, gdyż w łatwy sposób można je przewieść w inne miejsce. To jednak nie wszystkie zalety tego rozwiązania – poniżej prezentujemy ich wszystkie możliwości.

Kontener biurowy

Kotły kondensacyjne dwufunkcyjne a jednofunkcyjne – który opłaci się bardziej?

Wybór dobrego pieca gazowego do domu to gwarancja ekonomicznego wykorzystania energii oraz ciepłego domu i wody do codziennego użytku. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kotłów, które różnią się pomiędzy sobą wieloma parametrami. I tak dostępne są kotły kondensacyjne dwufunkcyjne i jednofunkcyjne. Czym one się różnią między sobą, który się bardziej opłaca w jednorodzinnym domu?

Kotły - Armatura

Rodzaje okien dachowych

Okna dachowe to doskonałe rozwiązanie dla budynków z użytkowym poddaszem. Obecnie produkuje się kilka rodzajów okien dachowych. Do najpopularniejszych należą okna obrotowe, łukowe, uchylno-obrotowe, balkonowe oraz wyłazowe. Czym się od siebie różnią? Różnice tkwią głównie w sposobie otwierania okien, a także w ich wyglądzie.

Okno dachowe

Ściana - niedoceniany element wnętrza

Oglądasz magazyny o wnętrzach, zdjęcia pięknych sypialni w internecie i wzdychasz z zachwytem, ale kiedy podrywasz głowię do góry i patrzysz na swoje mieszkanie, to mina ci rzednie?

Ściana jako element dekoracji wnętrza

Rodzaje narzędzi ogrodniczych

Istnieje wiele rodzajów narzędzi ogrodowych, które znacząco ułatwiają i umilają pracę w ogrodach.

Narzędzia ogrodnicze

Nowoczesne hale to obiekty, które najczęściej muszą spełniać wiele różnorodnych funkcji. Mogą służyć przedsiębiorstwom z różnych branż, począwszy od rolnictwa, poprzez produkcję, magazynowanie, logistykę, na miejscach użyteczności publicznej oraz rekreacji kończąc. Wymaga to od firm zajmujących się projektowaniem i wykonaniem hal elastycznego podejścia.

Hale stalowe

Stan deweloperski mieszkania – co musisz o nim wiedzieć?

Jeśli interesujesz się chociaż w małym stopniu zakupem mieszkania, z pewnością nie raz natknąłeś się na to określenie – „stan deweloperski”. Wiesz, co kryje się pod tym pojęciem? Specjaliści z Grupy deweloperskiej GEO tłumaczą, czym jest stan deweloperski, co obejmuje i na co zwracać uwagę przy zakupie nowego mieszania od dewelopera.

Sprawdź stan deweloperski mieszkania

Skąd zamówić beton do budowy domu jednorodzinnego?

Budowa domu jednorodzinnego to bardzo poważne wyzwanie, dlatego należy się wtedy posługiwać sprawdzonymi materiałami, które z pewnością idealnie sprawdzą się w działaniach praktycznych. Przede wszystkim do budowy domu jednorodzinnego potrzebny będzie wysokiej klasy beton. Istnieje kilka możliwości, dzięki którym można go zamówić na plac budowy. Skorzystać można chociażby z oferty Cemexu, który jest jednym z najbardziej cenionych dostarczycieli betonu na terenie Polski. Zdecydować można się na różne jego odmiany. Koszt inwestycji w beton stanowi ok. 3 % całkowitej inwestycji w budowę domu jednorodzinnego, więc warto zrobić to mądrze.

Beton

Płytki klinkierowe - pomysł na trwałą elewację

Elewacja budynku spędza sen z powiek każdego posiadacza własnego domu. Często jedynym kryterium, jakim kierują się przy wyborze materiałów na elewację, jest ich cena. A to poważny błąd, który może okazać się bardzo kosztowny. Jeśli więc nie chcesz, aby wygląd Twojego domu codziennie przyprawiał Cię o dreszcz zgrozy - zdecyduj się na elewację klinkierową. Co na tym zyskasz?

Płytki klinkierowe

Przegląd budowlany dla obiektów budowlanych

Przegląd budowlany budynku
Przegląd budynku

Przegląd budowlany to czynności kontrolno-nadzorcze, dokumentowane i wykonywane przez upoważnionych i wykwalifikowanych inspektorów, dla budynków i obiektów budowlanych, pomagające właścicielom lub zarządcom zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Spis treści

Obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego

Co to jest obiekt budowlany? Co to jest budowla? Co to jest budynek? Dlaczego odpowiadasz za utrzymanie budynku w należytym stanie? Za co odpowiadasz? Kto może Ciebie skontrolować? Kto może Ciebie ukarać? Jakie możesz otrzymać kary za zaniedbanie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego, budynku w należytym stanie?

Na powyższe pytania i zagadnienia znajdziesz odpowiedź na naszych stronach.

Co to jest obiekt budowlany?

Jest to budynek wraz z instalacją i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Co to jest budynek?

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Co to jest budowla?

Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Spełnienie tych wymagań polega na: zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji, zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego, zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania, zapewnieniu odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochronie przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, ponadto należy zapewnić: zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów. Obiekty użyteczności publicznej i obiekty mieszkaniowe budownictwa wielorodzinnego muszą spełniać niezbędne warunki do korzystania z tych obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

#powrót do spisu treści

Przeglądy budowalne wykonywane co najmniej raz w roku

Do zakresu obowiązków zarządcy, użytkownika lub właściciela budynku należy zaliczyć między innymi planowanie i ścisłe przestrzeganie terminów dokonywania kontroli instalacji.

Przeglądy budynku (kontrole okresowe), stosownie do obowiązujących przepisów - - powinny być dokonywane co najmniej raz w roku.

Polegają one na sprawdzeniu:

 1. , budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 2. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
 3. Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Art. 5 rozporządzenia z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa, jakie elementy budynków mieszkalnych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania należy objąć szczegółowym sprawdzeniem.

Są to:

 • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwy fakturowe), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy itp.), balustrady loggii i balkonów itp.;
 • urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku;
 • elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich;
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenie pożarowe budynku;
 • elementy odprowadzającej ścieki z budynku;
 • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

#powrót do spisu treści

Pięcioletni przegląd budynku

Przegląd budynku o charakterze zasadniczym, zwany przez niektórych generalnym, można zorganizować łącząc wspólnie przegląd budowlany roczny i pięcioletni.

Przeglądy budynków trzeba wówczas wykonać w porze wiosennej.

Przegląd budynku zasadniczy - wykonywany raz na 5 lat - obejmuje zakres, który jest wymagany dla kontroli budynków rocznej i kontroli budynków 5 letniej.

Podkreślmy wyraźnie: przegląd budowlany generalny to przegląd budowlany wykonany jednocześnie w zakresie kontroli rocznej i 5 letniej w porze wiosennej.

Dla każdego rodzaju kontroli należy wykonać osobne protokoły pokontrolne - pomimo, że kontrole były wykonywane jednocześnie.

Wspólne wykonywanie przeglądu budynku rocznego wraz z pięcioletnim ma charakter organizacyjny (oszczędność czasu i środków przeznaczonych na ten cel). Tak należy rozumieć charakter "kontroli generalnej obiektu budowlanego" - przestarzałego terminu, który jednak jeszcze funkcjonuje w obszarze terminologii związanej z kontrolą obiektów budowlanych.

Jeżeli plan kontroli przewiduje częstsze kontrole (w zakresie podanym dla kontroli rocznej), aniżeli 1 raz w roku, to - niezależnie od wykonanego przeglądu o charakterze zasadniczym - należy wykonać powtórną kontrolę roczną. Ponadto właściciel lub zarządca budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Kontrola budynku 5 letnia obejmuje sprawdzenie stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. "Przez należyty stan estetyczny obiektu budowlanego należy rozumieć utrzymanie w dobrym stanie elewacji i wyglądu obiektu oraz innych jego elementów, jak też zapewnienie harmonii pomiędzy wyglądem obiektu a otoczeniem naturalnym i stworzonym przez człowieka" (SA/Rz 77/2002).

W czasie kontroli budynków 5 letniej należy także zbadać instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji aparatów.

#powrót do spisu treści

Inne terminy kontroli technicznej budynków i obiektów wielkopowierzchniowych.

Właściciel lub zarządca budynku może ustalić inne terminy przeprowadzania kontroli (obok terminów zleconych przez Prawo budowlane), dotyczy to zarówno wprowadzania zasady dokonywania kontroli w krótkich odstępach czasu, jak i decyzji o charakterze jednorazowym.

Jak już powiedziano wcześniej właściciel lub zarządca może przeprowadzać przeglądy robocze każdego obiektu mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Obowiązek przeprowadzania kontroli przed planowanym terminem może być także nałożony jako zalecenie pokontrolne, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organa kontrolne (np. Urząd Nadzoru Budowlanego, NIK).

Właściciel lub zarządca budynku ma również obowiązek sprawdzania instalacji gazowych w lokalach na każde żądanie użytkownika lokali oraz w uzasadnionych przypadkach wskazujących na nieszczelność instalacji lub urządzeń gazowych.

Na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli instalacji należy poinformować użytkowników lub mieszkańców budynku o celu, podstawach prawnych i warunkach planowanej kontroli. Formą powiadomienia może być ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. Korzystniejszą formą jest jednak uzgodnienie z mieszkańcami terminu udostępnienia lokalu i sporządzenie harmonogramu.

Obok obowiązku regularnego wykonywania kontroli budynku, na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu ogrzewanego paliwem stałym, ciekłym lub gazowym, ciąży obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych - na podstawie § 30. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. nr 80, poz. 563.) "w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów":

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.

W obiektach, o których mowa wyżej, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

#powrót do spisu treści