Pozostałe akty prawne

AKTY PRAWNE DO ZASAD KONTROLI OBIEKTÓW I INSTALACJI

Poznaj aspekty i wymagania prawne obowiązujące przy przeprowadzaniu kontroli obiektów i instalacji.

Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)
pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 706 386; kilobajtów: 689]

Ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle

(Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 92 z późn. zm.)
pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 241 481; kilobajtów: 235]

Tekst ujednolicony
pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 139 567; kilobajtów: 136]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1983 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

(Dz.U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472)
pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 764 679; kilobajtów: 746]

Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

(Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828)
pobierz dokument - pdf -
[rozmiar: bajtów: 124 997; kilobajtów: 122]