Instalacja wody ciepłej

Przegląd i nadzór nad instalacją wody ciepłej w budownictwie

Woda ciepła - kontrola okresowa instalacji - standardy budowlane

Podczas kontroli instalacji wody ciepłej w budownictwie sprawdź:

  1. poziome przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem;
  2. przewody pionowe wraz z ich uzbrojeniem;
  3. stan izolacji cieplnej;
  4. przewody doprowadzające wodę do punktów jej poboru;
  5. sprawność funkcjonowania cyrkulacji;
  6. miejsca przejść przewodów przez przegrody budowlane.