Dach

Kontrola dachu - stropodach i pokrycie dachowe

Kontrola dachu

Najczęstsze błędy remontu dachu. Kontroluj dach, stropodach oraz pokrycia dachowe według obowiązujących wymagań przepisów budowlanych.

Do najczęściej występujących wad stropodachów budynków wykonanych metodą uprzemysłowioną, wynikających z błędów popełnionych w trakcie ich realizacji należą:

 1. Niezgodne z dokumentacją techniczną wykonanie pochyleń połaci dachowych lub krzywizn dachu;
 2. Niestaranne wykonanie podkładów pod papę - równość powierzchni, ewentualne raki (w podkładach betonowych), wielkości otworów po sękach (w deskowaniu), występowanie płyt złamanych lub pękniętych, szerokość szczelin w stykach itp.;
 3. Niestaranne wykonanie pokrycia papowego, polegające na klejeniu warstw papy tylko na obrzeżach arkuszy;
 4. Niestaranne i nieprawidłowe wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. W szczególności zwraca się uwagę na wykonanie zabezpieczenia blacharskiego kominów, murów przeciwpożarowych, włazów, miejsc przejścia masztów, rur wentylacyjnych (odgięcia kołnierzy, sposób umocowania do murów lub konstrukcji dachu, lutowanie itp.);
 5. Niedokładności wykonania warstwy termoizolacyjnej stropodachu;
 6. Wadliwe wykonanie dylatacji lub jej brak, powodujące odkształcenia dachu, a nawet budynku. Odkształcenia te powodują powstawanie rys i pęknięć w elementach gzymsów, ścian, nadproży nad otworami w ścianach zewnętrznych, ścięcie ścianek kolankowych, kominów i innych nadbudówek nad dachem, wypchnięcie poszczególnych elementów ściennych oraz wychylenie z pionu ścian;
 7. Stosowanie materiałów o niskiej jakości, co ma bezpośredni wpływ na jakość i trwałość stropodachu;
 8. Zapadanie płyt dachowych (panwiowych) wskutek wadliwego ułożenia podpór na narożnikach płyt;
 9. Pozorne przecieki dachu spowodowane:
  1. Nieszczelnym lub pękniętym syfonem w obszarze stropodachu;
  2. Nieprawidłowo zabezpieczonymi wylotami przewodów wentylacyjnych od deszczu powodującymi zacieki poprzez ścianki prefabrykowanych kominów przeważnie w poziomie łączenia poszczególnych elementów.

Pokrycie papowe należy chronić przed uszkodzeniami.

Dodatkowe wymagania

Instalowanie indywidualnych anten na dachu może być wykonywane wyjątkowo za zgodą zarządcy budynku, w sposób nieuciążliwy dla innych mieszkańców i wykluczający możliwość uszkodzenia pokrycia oraz innych elementów dachu i ścian zewnętrznych.

Wyłazy na dach powinny być zamknięte dla uniemożliwienia wchodzenia na dach mieszkańcom i osobom postronnym.

Kontrolę nad dostępem do dachu powinien zapewnić zarządca budynku lub gospodarz domu.

Autor: , Data: