Stropy

Stropy - kontrola przed i po remoncie oraz w trakcie użytkowania

strop gęstożebrowy
Strop gęstożebrowy

Strop jest elementem konstrukcyjnym oddzielający poszczególne kondygnacje budynku, przenosi obciążenia na ściany lub słupy.

Jeżeli kontrolujesz strop ustalasz:

  1. Czy nie nastąpiły zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń;
  2. Czy stropy nie są przeciążone ponad obciążenie zmienne w wysokości 150 da N/m2;
  3. Czy nastąpiły zmiany w układzie ścianek działowych poprzez wykonanie nowych, np z cegły lub elementów gipsowych, co mogłoby spowodować przeciążenie stropów;
  4. Czy są niedopuszczalne przebicia otworów przez stropy lub podcinanie konstrukcji stropów bruzdami w celu przeprowadzenia lub ukrycia przewodów kanalizacyjnych;

Ponadto, w przypadku gdy stwierdzisz nadmierne ugięcia stropów (wyrażających się uszkodzeniami ścianek działowych, odpadaniem tynku i uszkodzeniem posadzek) oraz pęknięcia poprzeczne płyt stropowych musisz wykonać ekspertyzę techniczną.

Stropy należy chronić przed zawilgoceniem, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych, nad lub pod suszarniami i pralniami. Zawilgocenia świadczą o braku albo nieszczelnościach izolacji wilgotnościowej.

W przypadku pojawienia się uszkodzeń płyt stropowych w postaci pęknięć podłużnych lub poprzecznych w stosunku do osi budynku, rzadziej ukośnych w strefie naroży i ścian nośnych, pojawiających się od spodu stropu, należy zasięgnąć opinii eksperta na temat konstrukcji.

Pęknięcia mogą się bowiem ujawniać na skutek wbudowania wadliwie wykonanej płyty lub płyty uszkodzonej, np. w trakcie transportu, składowania i montażu. Przy obciążeniu eksploatacyjnym takiej płyty powstaje nadmierne ugięcie i rozwarcie szczelin. Także na skutek nierównomiernego osiadania budynku mogą powstać miejscowe nadmierne naprężenia rozciągające w płycie, co może doprowadzić do powstawanie pęknięć płyty lub styku płyt stropowych.

Wybierasz strop - rodzaje i charakterystyka stropów

Inwestor najczęściej proponuje strop gęstożebrowy, którego konstrukcja nośna składa się ze zbrojonych żeber, układanych równolegle do siebie (w rozstawie nie większym niż 60 cm). Rozwiązanie to bardzo cenią projektanci, czego odzwierciedleniem są katalogowe oferty projektów gotowych.

Stropy gęstożebrowe swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim łatwości wykonania. Waga wszystkich elementów składowych jest na tyle nieduża, że ekipa budowlana nie ma najmniejszych kłopotów z ich ręcznym ułożeniem. Ważną, dodatkową zaletą konstrukcji gęstożebrowych jest ich ograniczone zapotrzebowanie na beton oraz deski szalunkowe. Rozwiązanie to sprawdza się najlepiej w domach o regularnym obrysie (opartym na kącie prostym).

Na rynku dostępnych jest kilka odmian stropów gęstożebrowych, które różnią się między sobą: wytrzymałością, rozpiętością i rozstawem belek, wysokością konstrukcji oraz rodzajem wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami. Najpopularniejsze typy to: Teriva I i Teriva I bis (dłuższych elementy nośne), a także Ceram i Fert.

kostrukcje stropów
Konstrukcje stropów

W budynkach, które cechuje nieregularny rzut, a ich wnętrza mają charakter otwarty, stosuje się monolityczny strop żelbetowy.

Stropy żelbetowe są obecnie najczęściej stosowane. Wykonuje się je jako prefabrykowane i monolityczne.

Do zalet stropów żelbetowych należy: trwałość, sztywność, odporność ogniowa, odporność na obciążenia dynamiczne i przeciążenia, dobre usztywnienie ścain i innych elementów budynków.

Możesz go wykonać na dwa sposoby. Albo w całości na budowie (zalewając betonem zbrojenie rozłożone równomiernie na powierzchni pełnego szalunku), albo też skorzystać z prefabrykowanych podłoży w postaci cienkich, betonowych płyt, które zastępują szalunek (wykonywane są na zamówienie według projektu).

Płyty układasz przy użyciu dźwigu. Po ich podparciu od dołu oraz ułożeniu zbrojenia na górnej powierzchni, całość zalewasz mieszanką betonową o grubości określonej w projekcie. Ważną zaletą stropu monolitycznego jest jego niewielka grubość, którą uzyskuje się dzięki równomiernemu rozłożeniu zbrojenia.

Polskie przepisy dopuszczają betonowanie przy niewielkich temperaturach ujemnych. Zdarzają się jednak raptowne ochłodzenia: kilka dni po zabetonowaniu stropu temperatura może spaść na przykład do minus 20 st. C, a beton jeszcze nie osiągnął projektowanej wytrzymałości. Strop ulega przemrożeniu, pogarszają się jego parametry wytrzymałościowe - w stopniu zależnym od intensywności oddziaływania niskich temperatur.

Przemrożony strop może w przyszłości stwarzać poważne zagrożenia. Łuszcząca się powierzchnia betonu zawsze świadczy o niewłaściwej pielęgnacji mieszanki betonowej. Widoczne od spodu stropu ciemne pasy lub smugi, najczęściej o zabarwieniu brązowym, świadczą o korozji zbrojenia. Przyspieszona korozja jest spowodowana spękaniami betonu, przez które wilgoć wnika do środka i dostaje się do zbrojenia. Drobne rysy mogą być także spowodowane tak zwanym skurczem betonu, który występuje w początkowym okresie jego twardnienia, gdy mieszanka betonowa nie jest właściwie pielęgnowana. Przez niewielkie spękania na powierzchni betonu przedostaje się woda, która wymywa łatwo rozpuszczalne związki betonu, nasilając proces spękania. Jeśli zamarzanie i odmarzanie odbywa się wiele razy, strop może ulec rozsadzeniu.

W domach, w którym szerokość pomieszczeń nie przekracza 6 m, warto zastosować strop z płyt kanałowych (nazywanych czasem żerańskimi). Ich ułożenie wymaga wprawdzie wynajęcia dźwigu, ale i tak ten rodzaj stropu jest najtańszy ze wszystkich już wymienionych. Jego wykonanie trwa na ogół nie dłużej niż jeden dzień, a ponadto można go niemal od razu w pełni obciążyć. W taki sposób uzyskasz duże oszczędności cennego na budowie czasu. Inną, bardzo cenioną przez inwestorów, zaletą stropu płytowego jest swoboda aranżacji przestrzeni znajdującej się nad nim (standardowe ścianki działowe można ustawić w dowolnych miejscach).

Stropy drewniane stosujemy najczęściej w budynkach wykonanych z tego samego materiału, a więc w konstrukcjach: szkieletowych lub masywnych (z bali). W domach murowanych rozwiązanie to pojawia się zwykle jako strop nieużytkowy, nad najwyższą kondygnacją mieszkalną. Stropy drewniane mogą przenosić niewielkie obciążenia (w porównaniu do wcześniej opisanych) oraz znacznie się uginają. Są lekkie, niedrogie, łatwe do wykonania i możesz z nich korzystać zaraz po ukończeniu prac budowlanych.