Klatki schodowe

Sprawdź stan techniczny klatki schodowej

Klatka schodowa
Klatka schodowa

Sprawdź stan techniczny klatki schodowej. Elementy konstrukcyjne podlegające weryfikacji budowlanej. Podczas kontrolowania stanu technicznego zwróć uwagę na:

Podczas kontrolowania stanu technicznego zwróć uwagę na:

  1. zachowanie się elementów konstrukcyjnych;
  2. rysy i pęknięcia płyt biegów schodowych;
  3. ubytki biegów schodowych, płyt stropowych, podestowych i spocznikowych oraz ścian;
  4. oznaki korozji elementów złączy oraz zbrojenia, mogące świadczyć o zagrożeniu konstrukcji i wymagających wykonania ekspertyzy;
  5. ubytki i zniszczenia profilu z polichlorku winylu na pochwycie balustrad.