Artykuły › Bezpieczeństwo na hali – od czego zależy?

Bezpieczeństwo na hali – od czego zależy?

Hala produkcyjna jest miejscem pracy dla wielu osób. Często wykorzystuje się przy tym maszyny, z którymi trzeba umieć się obchodzić, aby nie stanowiły zagrożenia.

Co wpływa na bezpieczeństwo pracy na hali i jakie elementy o nim decydują w tak specyficznych warunkach? Czy sposób wykonania budynku ma duży wpływ na zdrowie i życie osób, które w nim przebywają?

Bezpieczeństwo na hali

Zagrożenia na hali

Hale to specyficzny typ budynków. Służą do tego, aby pomieścić jak najwięcej osób, sprzętów i obiektów – niezależnie od tego, czy jest to hala sportowa, produkcyjna czy magazynowa. Względy estetyczne ustępują praktycznym, ale nade wszystko – musi być bezpiecznie. To, jakie niebezpieczeństwa zagrażają osobom przebywającym na hali, zależy od tego, co się w niej znajduje. Rozważmy zatem przykład hali produkcyjnej.

Hala produkcyjna to środowisko podporządkowane w całości wydajnej pracy. Często na halach obecne są maszyny, które w niewykwalifikowanych rękach mogą być niebezpieczne. Wiąże się z tym hałas, który w typowej hali jest potęgowany przez echo. Dodatkowo, hale są odcięte od światła dziennego. Światło sztuczne na dłuższą metę potrafi zmęczyć i rozkojarzyć. Realia często są takie, że światła jest po prostu za mało, co wpływa na obniżenie bezpieczeństwa. Jeżeli na hali wykorzystuje się substancje chemiczne, zagrożeń przybywa. Nawet rozlana woda lub podłoga, która nie zdążyła wyschnąć po myciu, mogą zadecydować o zdrowiu i życiu pracownika.

Systemy bezpieczeństwa na halach

Z tego względu tworzy się całe systemy bezpieczeństwa, których celem jest przewidzenie zagrożeń i zapobieżenie im, a w najgorszym razie – ograniczenie szkód. W BHP każdy element systemu się liczy. Co zatem składa się na bezpieczeństwo na hali?

Po pierwsze – sama hala produkcyjna. Musi być ona stabilnej konstrukcji i odpowiedniego rozmiaru, tak aby rozstaw sprzętów był racjonalny, każdy pracownik miał przestrzeń dla siebie, a kanały komunikacyjne umożliwiały sprawne poruszanie się oraz – w razie konieczności – ewakuację. Dodatkowo, hala powinna być dostosowana do tego, co się w niej robi, a zatem – odpowiednio do potrzeb wentylowana, wytłumiana, oświetlana itd. Decydują tutaj zarówno normy (hałasu, zanieczyszczeń itd.), jak i komfort pracowników. Hale na miarę potrzeb klientów wznosi już od 25 lat firma Profix.

Po drugie – pracownicy hali. Nie powinni się w niej znaleźć ci, którzy nie zostali odpowiednio przeszkoleni. Od tego, czy pracowniczy przestrzegają zasad BHP, są wyposażeni w ochraniacze, robią sobie przerwy od pracy – zależy nie tylko ich bezpieczeństwo, ale też zdrowie i życie ich kolegów. Jest to odpowiedzialność każdego pracownika, a także przełożonych. Nawet najlepiej zabezpieczona hala nie zastąpi racjonalnego myślenia oraz znajomości i poszanowania przepisów BHP.

2017-02-08