Artykuły › Jakie są obowiązki pracodawcy względem odzieży ochronnej?

Jakie są obowiązki pracodawcy względem odzieży ochronnej?

Czynniki szkodliwe i zagrożenia w miejscu pracy powodują, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej i obuwia.

Odzież ochronna

Warunki użytkowania odzieży ochronnej

Pracodawca musi podjąć środki w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych, zgodnie z warunkami i charakterem pracy. Od pracownika oczekuje się noszenia odzieży ochronnej i obuwia wyznaczonych przez pracodawcę, chyba że nieprzewidziane okoliczności uniemożliwią ich używanie. Pracodawca musi określić warunki użytkowania odzieży ochronnej w przedsiębiorstwie, wskazując, jak i kiedy może ona być używana. Rodzaje odzieży wymagane w przedsiębiorstwie są ustalane przez pracodawcę.

Okresy użytkowania odzieży ochronnej

Należy również określić okresy użytkowania, biorąc pod uwagę właściwości ochronne odzieży. Przed dokonaniem wyboru pracodawca musi ocenić, czy odzież bhp jest dostosowana do warunków i charakteru pracy na odpowiednich stanowiskach w przedsiębiorstwie. Odzież taka używana przez pracowników jest zaprojektowana przede wszystkim w celu ochrony przed brudem, kurzem i innymi czynnikami. Podobnie buty robocze muszą spełniać odpowiednie wymagania. Stosowanie obuwia roboczego ma na celu przede wszystkim ochronę lub zastąpienie własnego obuwia pracownika w warunkach, w których występują czynniki uciążliwe. Używana odzież bhp podlega także wymogom technologicznym i zdrowotnym. Odzież ta musi być wybierana na podstawie oceny ryzyka w miejscu pracy.

Podstawowym warunkiem wyboru w tym przypadku jest identyfikacja i ocena zagrożeń, która umożliwi określenie ich poziomu i właściwości, jakie muszą spełniać odzież robocza i obuwie. Warto wiedzieć, że właściwy dobór odzieży roboczej i obuwia zapewni odpowiednią i skuteczną ochronę pracownika przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki przechowywania odzieży roboczej i obuwia w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że w zależności od rodzaju używanej odzieży, warunków użytkowania, charakteru pracy, narażenia pracowników na brud i skażenie szkodliwymi lub zakaźnymi substancjami w miejscu pracy, należy zapewnić odpowiednie pomieszczenia do przechowywania odzieży oraz do jej mycia, dezynfekcji, odkurzania i suszenia odzieży roboczej i obuwia. Tylko wtedy spełnią one swoją funkcję.

2018-08-06